Bliv skarp på strategier - Deltag i NCFF’s konference

Hvordan kan skoler og kommuner arbejde strategisk med fremmedsprog på både det organisatoriske niveau og i sprogundervisningen, når eleverne læser, skriver, taler, lytter? Det er temaerne på NCFF’s årlige heldagskonference 20. oktober, som i 2020 handler om strategier.

02.09.2020 | Morten Moesgaard Sørensen

Konferencen er gratis og henvender sig særligt til sproglærere i grundskolen og gymnasiet, deres ledere og til ledelsesniveauer i kommuner og regioner. Dagens hovedtalere er kontorchef for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Henrik Lodberg, og rektor på Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen.

Henrik kommer for at fortælle om regionens arbejde med fremmedsprog og strategi, mens Hanne i sit oplæg om sprogstrategier vil tage fat på selve strategibegrebet, og hvordan den viden kan bruges i arbejdet med elevernes sprogfærdigheder.

Herefter følger fire runder med inspirerende oplæg om strategier fra alle niveauer i uddannelsessystemet og fra flere kommuner og institutioner inden for konferencens to spor – det fagdidaktiske spor og det organisatoriske spor.

Tid og sted

Tirsdag 20. oktober 2020 kl. 10:30-17:00
Milling Park Hotel i Middelfart

Find programmet og tilmeld dig

Vi glæder os til at se dig!

Billede fra NCFF's konference i 2019 om brobygning.

Konference