ECML-sommerakademi for læreruddannere og andre resursepersoner

Kom med på sommerakademi 3.-7. juli i Graz i Østrig. Ansøgningsfrist for deltagelse er 23. april.

Sommerakademiet hos Det Europæiske Center for Moderne Sprog i Graz har fokus på nyere fremmedsprogsdidaktik og er primært målrettet læreruddannere ved professionshøjskoler og universiteter fra ECML’s 38 europæiske medlemslande.

Ifølge ECML’s ’participant profile’ har andre resursepersoner inden for fremmedsprogsfagene også mulighed for at deltage. Det kan fx være fag- og læringskonsulenter, personer fra de faglige sprogforeninger i Danmark samt fremmedsprogskoordinatorer og kommende sprogfagsvejledere på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau.

Sommerakademiet er gratis, og ECML dækker rejseudgifterne til Graz, men ikke opholdet. Fristen for at indsende ansøgningen til ECML Kontaktpunkt Danmark er søndag 23. april.

Læs mere og find de relevante dokumenter vedrørende deltagelse, programmets indhold og ansøgningsskema.