Gymnasieudveksling for alle pengene

Udvekslingsaftaler var på dagsordenen, da Virum Gymnasium mandag den 6. maj havde besøg af H.K.H. Prinsesse Marie og undervisningsminister Merete Riisager til en dialog med elever og lærere.

Til højre for H.K.H. Prinsesse Marie og undervisningsminister Merete Riisager ses rektor Mette Kynemund. Læs vores interview med rektor længere nede.

Den kulørte presse var på plads bag en snor, da H.K.H. Prinsesse Marie kørte op foran Virum Gymnasium, hvor hun blev budt velkommen af rektor Mette Kynemund og undervisningsminister Merete Riisager. Emnet for det fine besøg var udveksling og gymnasiets arbejde med at styrke sprogfagene.

Sidste år fik Virum Gymnasium midler fra undervisningsministeriets pulje til udveksling. Det gav mulighed for at sende fire elever afsted til gymnasiet Jean Renou i byen La Réole syd for Bordeaux på et tre-ugers ophold. Hjemme igen i Virum kunne eleverne som første punkt på dagsordenen blandt andet fortælle, hvordan de fik nærkontakt med fransk kultur ved at følge en fransk skoledag fra 8 til 17 og gennem politiske diskussioner med deres værtsfolk. Fx, når weekendturen gik til Bordeaux, og ruten skulle planlægges efter De Gule Vestes demonstrationer, blev turen hjem brugt på at diskutere fordelingspolitik og priser på fødevarer i Frankrig. Og de franske værter lagde ikke skjul på, at livet i en mindre by på som La Réole byder på udfordringer for helt almindelige franskmænd.

Prinsesse Marie ville gerne vide, om eleverne så var blevet bedre til fransk. Og de var ikke i tvivl:

Vores fransk er helt klart blevet forbedret. Vi hørte sproget hele tiden, og sætningsdannelsen er blevet meget nemmere. Vi har også lært hverdagsvendinger og tør sige meget mere nu.

Vær klog, lær sprog

Næste punkt på programmet var fremvisning af en film med mottoet ’Vær klog, lær sprog’, hvor tidligere elever fra Virum Gymnasium fortæller på, hvilken måde fremmedsprog har haft betydning for deres uddannelse og senere jobmuligheder. Filmen bliver vist for alle elever i 1. g., der hører om, hvordan fremmedsprog bruges på forskellige studier, og hvordan fremmedsprog især får betydning for udveksling under studiet. Eller som en af de tidligere elever udtrykte det:

Udover at det er megablæret at kunne sprog, så er der bare mange flere fede destinationer, man kan vælge, hvis man er flydende i fransk eller tysk.

Eleverne i Virum Gymnasiums sproglige studieretningsklasse tog tråden op herfra. For dem ville udveksling under studiet nærmest være en selvfølgelighed, og en elev kiggede specifikt efter uddannelser, hvor han kunne kombinere tysk med noget andet.

Der var arrangeret tre rundbordssamtaler med fokus på det lokale, det nationale og det globale, som Virum Gymnasium tilbyder eleverne. Her deltog godt 35 elever og lærere og præsenterede udvalgte aktiviteter for gæsterne.

Besøget blev afsluttet med en uformel samtale mellem prinsessen, ministeren og repræsentanter for skolens ledelse og lærere, herunder gymnasiets internationale koordinator Hilde Blinkenberg.

Læs også, hvad elever på Frederiksberg Gymnasium fortæller om udveksling

Ydmyghed i mødet med det anderledes

På vejen ud til ministerbilen blev der tid til, at Merete Riisager kunne svare på, hvad der havde gjort størst indtryk på hende:

Vi har talt med rigtig mange forskellige elever og lærere i dag, og Virum Gymnasium er et sted, der selv tager en masse initiativer. Ministeriet har kunnet hjælpe i forhold til aftaler med Tyskland, Frankrig og Spanien, der gør det nemmere at lave de interkulturelle aftaler, men gymnasiet selv har også af egen kraft en masse spændende aktiviteter, som binder eleverne sammen med elever i andre lande. Og det har været spændende at høre om. En ting, der især har slået mig, er den ydmyghed, mange elever oplever, når de bor hos en familie i Frankrig eller i Spanien, som har meget ringere levevilkår. Jeg tror ikke, at mange unge mennesker tænker over, at man også inden for Europa nemt kan møde borgere, der har meget mere beskedne levevilkår end vores.

Undervisningsministeren understregede også, at udvekslingsaftaler ikke er nok, hvis vi skal fremme sprog i gymnasiet. Der skal kigges nærmere på studieretningerne, og det er bydende nødvendigt at undersøge, hvilke strukturelle greb der skal til, hvis vi vil undgå, at sprogfagene tørrer ud.

Rollemodeller ønskes

Virum Gymnasium sender elever ud i grundskolerne som sprogambassadører og gode rollemodeller, der skal sikre opmærksomhed om sprog. Som gymnasium har de en lang tradition for udveksling med Spanien, Frankrig og Tyskland.  Og de har generelt understøttet sproglærernes arbejde for at skabe interesse for sprog og skaffet midler til indsatsen bl.a. via Erasmus+ og Nordplus. Efter afskeden med prinsessen og ministeren fortalte ledelsen på Virum Gymnasium ved rektor Mette Kynemund og de to vicerektorer Andreas Holmsted Olesen og Birgit Riedel Langvad lidt mere om baggrunden for gymnasiets syn på sprog:

Arbejdet med at fremme sprog gik rigtig fint lige frem til reformen! I øjeblikket er det en kæmpe udfordring, at eleverne skal beslutte sig så hurtigt for, om de vil have en sproglig studieretning. Det er de simpelthen ikke klar til efter otte uger. Hvis vi giver dem mere sprogundervisning på gymnasialt niveau, så vil der være flere, der tør vælge sprog. Oven i det kommer besparelserne. Når vi tvinges til at have store klasser og hold med mange elever, gør vi ikke noget godt for sprogundervisningen.

Vi foreslår, at man overvejer at ændre adgangskravene til sprog. Et højere snit giver prestige til uddannelsen. Gymnasiets mål er i øvrigt ikke kun at uddanne gode sprogfolk men folk, der også kan sprog. Som en ekstrakompetence, en dobbeltkompetence. Ingeniøren, juristen eller samfundskandidaten kommer længere og får flere muligheder ved også at kunne sprog. Det er af afgørende betydning for Danmark, at vi uddanner folk, der kan fremmedsprog på et tilstrækkeligt niveau og også flere sprog.

Virum Gymnasium fortsætter kampen med sprogtilbud til grundskoleelever og egne elever samt vertikalt lærersamarbejde, og til næste år har de planer om at arrangere en juniorsprogcamp for udskolingselever i samarbejde med et par andre gymnasier og udskolingslærere og deltagelse af hjælpelærere i form af gymnasieelever og sprogstuderende. Det er vigtigt at sikre fødekæden til sprog. Men de efterspørger også gode rollemodeller i samfundet, der viser, hvor vigtigt sprog er – det skal simpelthen gøres mere sexet og prestigefyldt at lære sprog. Sprog er også kulturforståelse og hænger i den grad sammen med udsyn og dannelse.

Læs mere om mulighederne for gymnasial udveksling.