Hjælp Det Nationale Center for Fremmedsprog med at tegne sprogkortet!

I NCFF er vi i gang med at udvikle et digitalt sprogkort, hvor vi kan vise alle de spændende fremmedsproglige tiltag, der er i gang rundt om på landets skoler og uddannelsesinstitutioner, og vi har brug for din hjælp.

Idéen med sprogkortet er at skabe et sted, hvor vi kan få alle de gode tiltag ift. fremmedsprog, der alt for ofte forbliver lokale, frem i lyset, så andre kan lade sig inspirere af dem.

Sprogkortet bliver et digitalt kort, hvor man vil kunne søge efter skoler og uddannelsesinstitutioner, der arbejder med spændende fremmedsprogstiltag. Man vil på sprogkortet kunne lave geografiske søgninger eller søgninger på forskellige parametre som sprog, uddannelsestrin eller specifikke aktiviteter. Man vil f.eks. kunne lave søgninger på brobygningstiltag, hvor fransk er involveret, søge efter ungdomsuddannelsesinstitutioner, der arbejder med E-twinning, eller måske søge efter kommuner eller uddannelsesinstitutioner, der har en sprogstrategi.

Du må meget gerne tippe os, hvis du kender til et spændende fremmedsprogligt tiltag på en skole eller uddannelsesinstitution, som skal med i sprogkortet.

Skriv til ncffost@hum.ku.dk med dit tip, så sørger vi for, at det kommer med på sprogkortet.

Vi planlægger at offentliggøre sprogkortet i løbet af juni måned her på hjemmesiden.