I dialog med uddannelsessystemet

Hvordan skaber vi motivation, progression og sammenhængskraft? Det var tre af de gennemgående temaer på NCFF’s dialogmøder med næsten 400 deltagere fra hele uddannelsessektoren.

Deltagerne i dialogmøderne udfoldede al deres kreativitet

I slutningen af 2018 afholdt NCFF en række møder med praktikere, beslutningstagere og forskere fra grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser samt kommunale og regionale repræsentanter for sammen med dem at diskutere, hvordan vi kan styrke fremmedsprogene i Danmark. Vi holdt i alt otte møder på tværs af landet med næsten 400 deltagere.

På møderne bad vi dels lærerne om at reflektere over deres egen undervisning i forhold til gode og mindre gode praksisser, dels lederne om at drøfte ideen om lokale sprogstrategier. Deltagerne fik også mulighed for at fremsætte ønsker til centrets virke og meget gerne konkrete ideer til projekter, som centret kan støtte.

Fortæl den gode historie

Et gennemgående tema på møderne var spørgsmålet om, hvordan vi motiverer eleverne og de studerende til at engagere sig i fremmedsprog igennem varierede undervisningsformer og brug af aktuelle, relevante og autentiske læremidler.

Fremmedsprog bliver ikke altid set som et naturligt valg hos grundskole- og gymnasieelever, og det påvirker deres motivation for at lære faget. Flere deltagere nævnte i den sammenhæng vigtigheden af, at vi husker os selv på at fortælle de gode historier om fremmedsprogsundervisning – selv om sprogfagene er pressede. 

Byg bro mellem os

Mange deltagere fremhævede, at der skal være en rød tråd og en fornuftig progression på langs af uddannelsessystemet. Overgange fra et uddannelsestrin til et andet skal lettes bl.a. gennem brobygningsprojekter for at sikre progression og sammenhængskraft i alle fremmedsprog.

Et andet fokuspunkt fra møderne var værdien i generelt at kunne begå sig på fremmedsprog for at kunne forstå andre landes kulturer og traditioner. Læs også vores interview med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, hvori han understreger vigtigheden af at kunne fremmedsprog.

Centerleder for NCFF (Øst) Mette Skovgaard Andersen ser dialogmøderne som en stor inspirationskilde for NCFF’s videre arbejde:

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for alle de mange spændende og engagerede input, vi har fået fra deltagerne. I har været en vigtig årsag til, at NCFF er kommet godt fra start.

Alle ideerne er blevet samlet sammen og vil indgå som en del af fundamentet for NCFF’s handleplan for 2019, der vil blive tilgængelig på NCFF’s hjemmeside inden længe.

Se vores lille film om dialogmøderne.

Læs også interviewene med Charlotte Hjorth, fransklærer på Holmegårdskolen, Hvidovre, og Sonja Barfod, tyskunderviser, Nørre Gymnasium.