Interview med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers

"Det er for mig at se helt afgørende, at Danmark i fremtiden har stærke kompetencer inden for fremmedsprog, så vi som en lille nation kan begå os i en global verden"

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Foto: Kim Vadskær

NCFF: Hvorfor synes du, at det er vigtigt at tale og have kendskab til flere sprog?

Tommy Ahlers: Når man taler og forstår andre sprog, kan man begå sig globalt! Derfor er det så vigtigt, at mange kan andre sprog end lige dét, man er flasket op med.

NCFF: Der hersker nok en opfattelse af, at det er nok at kunne engelsk, fordi hele verden taler engelsk – hvad mener du om det?

Tommy Ahlers: Som regeringens fremmedsprogstrategi også kommer ind på, så peger udviklingen på, at store europæiske sprog som fransk og tysk vil få større betydning for Danmark i de kommende år – og også uden for Europas grænser ser vi tegn på, at flere danskere fremover vil få behov for at kunne andet end engelsk. Alene det, at Kina er en helt afgørende spiller i verdensøkonomien, kommer formentlig til at få en større betydning for de sprogkompetencer, der bliver brug for også i Danmark.

NCFF: Stadig færre unge behersker andet end dansk og engelsk. Hvilke sprog taler du egentlig selv?

Tommy Ahlers: Selv taler jeg engelsk og spansk.

NCFF: NCFF har naturligvis et ønske om, at fremmedsprog får en langt større betydning i Danmark, end det er tilfældet for øjeblikket, men hvordan ser dit drømmescenarie ud for fremmedsprog i Danmark?

Tommy Ahlers: Det er for mig at se helt afgørende, at Danmark i fremtiden har stærke kompetencer inden for fremmedsprog, så vi som en lille nation kan begå os i en global verden. Derfor skal vi have vendt udviklingen, så flere elever vælger sprog i gymnasiet og på læreruddannelsen. Og flere studerende på de videregående uddannelser skal kunne sprog i samspil med andre kernekompetencer.

NCFF: Men hvad er det så for nogle sprog, de unge skal kunne? Hvilke sprog indgår i dit drømmescenarie?

Tommy Ahlers: I dag lærer vores grundskole- og gymnasieelever primært engelsk og tysk eller fransk. Det kan sagtens være, at behovet ser anderledes ud om nogle år, og derfor skal vi sørge for, at sprogundervisningen på vores uddannelser følger med udviklingen.

NCFF: Hvad ser du som minister for en del af fremmedsprogsområdet som NCFF’s vigtigste opgave?

Tommy Ahlers: Det Nationale Center for Fremmedsprog bliver afgørende i forhold til at løfte sprogområdet på tværs af grundskolen, ungdomsuddannelserne, læreruddannelsen og på universiteterne. Dermed vil centret medvirke til at skabe en positiv udvikling på tværs af hele uddannelsesområdet. Centret skal for eksempel komme med initiativer, der kan bidrage til, at flere skoleelever og studerende på videregående uddannelser får lyst til at lære sprog. Det bliver helt vildt spændende at følge centrets arbejde og resultaterne.

NCFF: Vi er også utroligt glade for nu at være i gang og glæder os over den store opbakning, vi møder, når vi tager rundt og møder sprogfolk af alle slags derude. Tusinde tak, fordi vi måtte interviewe dig.