Kærligheden til fremmedsprog brænder

#FremMedSprog2020-ugen er netop slut. Og selvom corona medførte nogle aflysninger, fik lidt over 70 grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark i løbet af ugen besøg af mere end 300 sprogstuderende fra lærer- og universitetsuddannelserne. Det er både flere skoler og flere studerende end sidste år, hvor NCFF afholdt sprog-eventen for første gang. NCFF var med på Gammel Hellerup Gymnasium, hvor både sexisme og brændende kærlighed var på menuen.

03.10.2020 | Morten Moesgaard Sørensen

FremMedSprog-øvelser i fransk hos 3a FR på Gammel Hellerup Gymnasium. Foto: Morten Moesgaard Sørensen.

Interessen for brobygning mellem uddannelsesniveauerne er stor. Også når det gælder sprogfagene. 314 studerende har i uge 40 arrangeret sprogaktiviteter for elever på landets grundskoler og ungdomsuddannelser under mottoet #FremMedSprog2020. Og det er flere end sidste år, hvor 274 studerende meldte sig på banen. Også på modtagersiden har et par håndfulde flere skoler og gymnasiale ungdomsuddannelser i år fået besøg. På i alt 74 steder rundt i landet overtog lærerstuderende fra professionshøjskolerne og sprogstuderende fra universiteterne sprogtimerne i den forgangne uge med aktiviteter i sprogene arabisk, engelsk, fransk, japansk, hindi, italiensk, kinesisk, koreansk, persisk, portugisisk, russisk, spansk og tysk.

- At FremMedSprog har vokset sig endnu større i år, og at eventen overhovedet kunne gennemføres under covid-19, er vi naturligvis glade for i NCFF. I sidste uge måtte vi udskyde vores årlige konference, og vi havde på et tidspunkt de samme overvejelser i forhold til FremMedSprog, men vurderede, at det kunne afvikles forsvarligt. Skoler og ungdomsuddannelser er om nogle trænede i at overholde retningslinjer, spritte af og holde afstand. Et par aflysninger tikkede dog ind fra gymnasier, hvor eleverne var blevet hjemsendt på grund af coronasmitte. Lokale nedlukninger var vi forberedt på, og vi undersøger naturligvis mulighederne for, om skolerne kan få besøg på et andet tidspunkt i løbet af efteråret. Og hvis ikke det kan lade sig gøre, så vender FremMedSprog stærkt tilbage igen 4.-8. oktober 2021, siger NCFF’s to centerledere, Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher Kjærgaard.  

En FremMedSprog ’formule du jour’ i Hellerup

På Gammel Hellerup Gymnasium havde to franskstuderende fra Københavns Universitet forberedt en treretters frokostmenu for gymnasiets hold af 3.g.’ere, som har fransk på niveau A. Her var forretten en introduktion af dem selv og deres interesse for at læse sprog på universitetet. Hovedretten bestod af forskellige former for sprogøvelser, og desserten var en quiz med spørgsmål til elevernes viden om den frankofone verden.

Franskstuderende fra Københavns Universitet Katharina Petersen og Emil Skov Teisen på besøg hos 3.g.’ere på den sproglige linje i fransk på Gammel Hellerup Gymnasium under #FremMedSprog2020. Katharina læser på kandidatuddannelsen og har valgt gymnasielærerprofilen, mens Emil netop er startet på andet år af bacheloruddannelsen i fransk sprog og kultur. Han overvejer oversættelse og formidling som erhvervsrettet profil på kandidatuddannelsen. Foto: Morten Moesgaard Sørensen.     

Sprogøvelser om sexisme

Med afsæt i den aktuelle sexismedebat herhjemme skulle eleverne i grupper i den første sprogøvelse identificere en række franske navneords køn og komme med mulige forklaringer på, hvorfor lige netop dét ord har dét køn. Alle forklaringer var tilladt, og det gav både stof til eftertanke og en række af muntre og kvalificerede bud. Og artiklerne på samtlige 18 ord sad lige i skabet.

Anden sprogøvelse blev finurligt forbundet til kunsten at flirte. Her blev grupperne kastet ud i flirtens sproglige dragt på fransk, og de skruede vitterlig op for komplimenterne og gav den gas. På den fede måde. Dagens kvikkeste bemærkning faldt fra en af pigerne, da hun i sin flirte-session blev spurgt til sin livret. Spørgsmålet blev stillet ganske galant af sprogholdets eneste herre, som gerne ville invitere hende ud på middag. Hendes svar kom prompte og til stor morskab for alle i klassen - Amour brûlant! (brændende kærlighed).

Efter det veloplagte ordspil med den måske knap så raffinerede danske middagsklassiker var eleverne klar til at se en musikvideo på YouTube med den belgiske sangerinde Angèle og dernæst oversætte teksten til nummeret Balance ton quoi* (Anmeld/Angiv dit hvad). En sang, som netop handler om sexisme, upassende adfærd – og at et nej rent faktisk betyder nej. Også oversættelsen nailede gymnasieeleverne, hvor to (måske tre) ud af holdets syv elever overvejer at starte på en videregående sproguddannelse, når studenterhuen er i hus. Efter den afsluttende kahoot-quiz var 1½ times FremMedSprog i Hellerup slut. Det var tydeligt, at eleverne kunne lide, hvad de to studerende havde serveret. Og at de i det hele taget er glade for at lære og tale fransk.

NCFF vil gerne benytte lejligheden til at takke alle studerende og institutioner, som har deltaget i #FremMedSprog2020, og til at takke for samarbejdet med fremmedsprogsunderviserne på professionshøjskolerne og universiteterne.

På gensyn i uge 40 i 2021!


* Sangens titel refererer til #MeToo-kampagnen i Frankrig Balance ton porc (Anmeld/Angiv dit svin) – altså krænkeren.

Uddannelse