Leg og bevægelse giver elever mod på fremmedsprog i skolen

En legende tilgang til at lære 2. fremmedsprog har været en stor succes på 9 grundskoler i udviklingsprojektet ”Tidlig sprogstart – fransk i 3./4. klasse”, som bl.a. har været støttet med midler af NCFF. De positive erfaringer har betydet, at flere af skolerne har besluttet at fortsætte forsøget med at tilbyde fransk tidligere i skolen. Og det gælder flere steder også tysk, som nogle af skolerne valgte at tage med i forbindelse med projektet i fransk.

Tidlig sprogstart gør eleverne sprogmodige gennem leg, dans og bevægelse. Det viser resultaterne fra udviklingsprojekt på skoler fra Jylland, Fyn og Sjælland, hvor eleverne har haft fransk i 3. og 4. klasse.

Hvordan øger vi elevers motivation for at lære fremmedsprog og fastholder deres interesse for sprogfagene videre i uddannelsessystemet? Det spørgsmål er velkendt for de fleste, der beskæftiger sig med sprog. Svaret skal måske findes ved at lade eleverne starte med 2. fremmedsprog tidligere i grundskolen, end det er tilfældet i dag, hvor tysk skal udbydes og fransk kan udbydes fra 5. klasse.

Spørger man fransklærerne, som de seneste to år har deltaget i projektet ”Tidlig Sprogstart – fransk i 3./4. klasse” og afprøvet aktionslæringsforløb i deres undervisning, er de ikke i tvivl. Deres elever har været meget nysgerrige og motiverede for at lære fransk gennem forskellige chunks, lege og andre sprogøvelser iklædt bl.a. musik, dans og bevægelse i sprogundervisningen. Og den legende tilgang har gjort dem mere sprogmodige!

Ifølge lærerne hænger det sandsynligvis sammen med, at børnene endnu ikke er så selvbevidste – og derfor ikke er bange for at kaste sig ud i at sige noget eller for at fejle undervejs. De synes ganske enkelt, at sprogundervisningen er sjov – og noget tyder på, at læringen og sprogglæden hænger ved hos eleverne, som netop er startet i 5. klasse. Lærerne oplever også, at de elever, som har været med, hurtigt får en bedre udtale og god sprogforståelse, som kun er en gave for dem videre i skolen i fremmedsprogsfagene, ligesom projektet også har givet mulighed for at skærpe den sproglige opmærksomhed og sætte fokus på flersprogethed i klasser med elever, som allerede er kompetente i andre sprog.

Masser af inspiration på projektets afsluttende konference

NCFF var med, da projektet holdt afsluttende konference på Københavns Professionshøjskole i slutningen af august. Her blev væsentlige resultater fra projektet og dets videre perspektiver bl.a. fremlagt og diskuteret, ligesom deltagerne i forskellige workshops selv prøvede nogle af de øvelser og lege, som eleverne har været igennem  – der blev både lavet sprogportrætter, set på transparente ord, hoppet og sunget og i repetitionsøvelser blev der fx talt om madvarer afbilledet på små laminerede kort – fra de særlige franske specialiteter som croissant, camembert, baguette og quiche lorraine til forskellige frugter og andet velkendt fra supermarkedets hylder, som børnene i forvejen kender fra en dansk kontekst. Et andet forløb havde fokus på kroppen, hvor man trækker to kort ad gangen med franske ord for en række kropsdele og herefter laver en leg, hvor man sætter hænderne på kroppen – øvelsen kan gøres enkeltvis eller i grupper. Det kom der nogle interessante (og temmeligt udfordrende) stillinger ud af, særligt når motorikken hos NCFF’s udsendte fx ikke helt modsvarer en 10-årigs. De franske ord for hæl og skulder var derfor lidt af en shaky balanceakt på gulvet. Journalist og vært på P1, Tore Leifer, kom også forbi med et inspirerende oplæg om sit personlige møde med Frankrig og det franske sprog i 70’erne og 80’erne, som gør, at han i dag fra tid til anden interviewer franske forfattere og kulturpersonligheder – på fransk naturligvis! 

For fransklærerne har det været givende med inspiration fra professionshøjskolernes og tilsvarende franske forskningsmiljøer og en kreativ og spændende opgave at skulle finde på nyt indhold til børnene i 3. og 4. klasse. Normalt starter sprogundervisningen i faget jo først i 5. klasse, hvor børnene fx har lært at læse og skrive. Flere af lærerne måtte dog undervejs skrue op for kadencen med ekstra materialer til eleverne, da børnenes indlæring i sprogtimerne nærmest strøg af sted.

Skoler har valgt at køre videre med tidlig sprogstart i fransk - men også tysk

Tre skoleledere fra projektet deltog også på konferencen med en workshop, om hvordan de greb opgaven an lokalt bl.a. ved at veksle understøttende timer til den faglige undervisning i fransk. Modellerne for at få den tidlige sprogstart til at lykkes har været forskellige fra skole til skole, ligesom timetallet har varieret. De er enige om, at skolernes dedikerede fransklærere har været drivkraften bag dette projekt, og at det naturligvis kræver en ekstra indsats – og en erkendelse af at fremmedsprog er vigtige for skolen og derfor et område, man ønsker at styrke, prioritere og udvikle lokalt.

Faktisk besluttede flere af skolerne også at tage tysk med som en naturlig del, når nu fransklærerne fik mulighed for at afprøve undervisning i 3. klasse gennem dette projekt. Det gælder fx Uglegårdsskolen i Solrød og Skovvangskolen i Aarhus. Og ledelserne, skolebestyrelserne og børnenes forældre deler sproglærernes begejstring. Man har set projektet føde ind i skolernes igangværende strategiske arbejde med fremmedsprog og kvalificere elevernes valg af 2. fremmedsprog. Samtidig har det også gjort skoler i kommuner, hvor fransk er tyndt besat, mere attraktive. Det er fx tilfældet på Kornmod Realskole i Silkeborg, som trods et kontinuerligt udbud har haft svært ved at få eleverne til at vælge fransk. Her håber man, at franskfaget nu kan styrkes yderligere på skolen. De tre skoler har besluttet at fortsætte forsøget med 2. fremmedsprog fra 3. klasse, mens andre skoler i projektet har valgt at lade eleverne starte fra 4. klasse fremover. Skolelederne ser frem til projektets langsigtede effekter og til at følge de børn, som har været med – både i forhold til progression og deres videre sprogvalg.

Om projektet

NCFF har støttet projektet med midler bevilget til Københavns Professionshøjskole ved docent Annette Søndergaard Gregersen i samarbejde med VIA University College, Fransklærerforeningen, Sproglærerforeningen og Institut français du Danemark. Projektet er gennemført i perioden 2020-2022. Den tidlige sprogstart var oprindeligt tiltænkt fransk i 3. klasse, men på grund af corona blev projektet forlænget, hvorfor skolerne ønskede at udvide sprogstarten til 3. og 4. klasse. De ni grundskoler, som har deltaget i ”Tidlig sprogstart – fransk i 3./4. klasse” er:

  • Allerød: Allerød Privatskole
  • Silkeborg: Kornmod Realskole
  • Solrød: Uglegårdsskolen
  • Svendborg: Rantzausminde Skole, Thurø Skole, Vestre Skole
  • Aarhus: Kochs Skole, Samsøgades Skole, Skovvangskolen

Flere artikler om projektet

Skal din skole også i gang med tidlig sprogstart?

Fransklærere og skoledere kan finde inspiration om tidlig sprogstart i fransk på projektets hjemmeside. Her ligger også:

  • præsentationerne fra konferencen
  • undervisningsmaterialer fra lærerne i plug-and-play form lige til at bruge
  • videoer med lærere og skoleledere fra projektets deltagende skoler

Flere materialer kan også findes fra et andet projekt fra 2016-2018 mellem KP, KU og Købehavns Kommune om tidlig sprogstart i engelsk, tysk og fransk.

Fotos: NCFF og Institut français du Danemark.