Mød kolleger og eksperter på gratis workshop om fremmedsprogsundervisning i kombination med andre fag

Den 29.-30. november afholder det danske kontaktpunkt for Det Europæiske Center for Moderne Sprog (ECML), der nu er indlejret i NCFF, en gratis workshop om CLIL: Hvordan fremmedsprogsundervisning kan kombineres med andre fag. Workshoppen er åben for alle, der arbejder med fremmedsprogsundervisning og -uddannelse.

Foto: ECML

ECML har til formål at fremme udviklingen af fremmedsprogsundervisning og sproglæring i Europarådets medlemslande, ligesom NCFF har i Danmark. Derfor kan man via ECML Kontaktpunkt Danmark søge om at få eksperter til at komme og afholde gratis workshops. I 2019 har NCFF allerede afholdt to workshops: én om prøveformer og Den Fælles Europæiske Referenceramme (CEFR) og én om brug af IT-værktøjer i fremmedsprogsundervisningen, og flere er på vej.

Den tredje workshop i regi af NCFF afholdes i København den 29.-30. november 2019. I denne workshop skal deltagerne beskæftige sig med CLIL (Content and Language Integrated Learning), som handler om, hvordan fremmedsprogsundervisning kan kombineres med andre fag. Mere specifikt vil deltagerne lære om, hvordan en sådan tilgang om indholdsbaseret sprogundervisning både kan styrke elevernes faglige viden og deres sprogfærdighed, samt hvordan man kan implementere CLIL i sin undervisning. Workshoppen vil bestå af faglige oplæg, gruppearbejde og diskussioner.

Ligesom de andre ECML-workshops i Danmark tilrettelægges CLIL-workshoppen af et ECML ekspertteam med stor international forsknings- og praksiserfaring i samarbejde med ECML Kontaktpunkt Danmark. Deltagerne i ECML’s workshops kommer fra alle dele af uddannelsessystemet og fra forskellige sprogfag, og på den måde er der mulighed for dialog og diskussioner på tværs af uddannelsestrin og faggrænser. På workshoppen om prøver og Den Fælles Europæiske Referenceramme sad der eksempelvis grund- og gymnasieskolelærere sammen med undervisere og forskere fra de videregående uddannelser, som både fik fagligt input fra eksperterne og sammen diskuterede, hvordan man i en dansk kontekst bedst kan gøre brug af CEFR i udviklingen af danske tests og prøver.

Læs mere om ECML’s workshops.