Ny hjemmeside samler info om mere end 50 uddannelser med sprog

Med hjemmesiden uddannelsermedsprog.dk er det blevet lidt nemmere for uddannelsessøgende at få et overblik over mulighederne for at læse fremmedsprog på en bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse i Danmark.

27.10.2020 | Morten Moesgaard Sørensen

Beskrivelser af mere end 50 videregående sproguddannelser er samlet ét sted. Foto: Jakob Dall og Københavns Universitet.

For at øge interessen for fremmedsprogene og sætte fokus på de mange spændende muligheder, som danske unge har for at tage en uddannelse med sprog – og for at åbne deres øjne op for, hvad stærke sprogkompetencer kan bruges til – har Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) i samarbejde med de videregående uddannelser lanceret hjemmesiden uddannelsermedsprog.dk.

Hjemmesiden præsenterer mere end 50 uddannelser med sprog, som udbydes på landets universiteter og professionshøjskoler. Der er korte videoer om sprog, heriblandt 11 med sprogstuderende på læreruddannelsen og fra de erhvervsrettede og de klassiske sproguddannelser på universiteterne. På hjemmesiden kan uddannelsessøgende filtrere på uddannelsesmulighederne i kategorierne Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Asiatiske sprog og Andre sprog, ligesom de kan filtrere på regioner og via et Danmarkskort klikke på specifikke byer og se, hvilke uddannelser med sprog de kan søge ind på lige netop dér. 

Uddannelsermedsprog.dk er udviklet til KarriereTanken, hvor NCFF deltager i samarbejde med sproguddannelserne. KarriereTanken er en række af uddannelsesmesser, der afholdes på gymnasier rundt om i landet. Frem til begyndelsen af december får ca. 12.000 gymnasieelever derfor mulighed for at stifte bekendtskab med hjemmesiden i forbindelse med virtuelle karrierearrangementer.

Uddannelse