Ny publikation om brug af digitale teknologier i gymnasiets sprogfag

432 sproglærere har bidraget til publikationen "Undersøgelse af digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen", som netop er udgivet. Den samler resultaterne fra efterårets spørgeskemaundersøgelse af fremmedsprogslæreres brug af digitale teknologier i gymnasieundervisningen.

Undersøgelen er samtidig forarbejdet til aktionslæringsprojektet ”FREMDitSPROG – Digitale værktøjer i gymnasiets fremmedsprogsundervisning” på Aarhus Universitet, som er støttet af NCFF.

I projektet udvikler og gennemfører sproglærere fra otte gymnasier i Jylland eksperimenterende undervisningsforløb med inddragelse af forskellige digitale værktøjer i sprogfagene. Det er hensigten, at erfaringerne fra undervisningsforløbene anvendes til at udvikle fremmedsprogsdidaktiske materialer og ressourcer til sproglærere i hele landet. I projektet deltager også UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og VIA University College.

Publikationen er udarbejdet af Francesco Caviglia, Christian Dalsgaard, Mette Alma Kjærsholm Boie og Mette Brinch Thomsen fra DPU ved Aarhus Universitet.

Læs mere og download publikationen