Søg midler til at fremme fremmedsprogene!

Du og din uddannelsesinstitution kan nu søge midler hos NCFF til projekter, der fremmer fremmedsprogene.

Du kan enten søge midler med et projekt, som du selv har defineret, eller søge et projekt inden for en række emner defineret af NCFF.

Dit projekter skal bidrage til at opfylde mindst ét af de to overordnede mål i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet:

  1. Flere elever og studerende skal vælge fremmedsprog og opnå solide sprogkompetencer ud over engelsk
  2. Sproguddannelserne skal være fagligt stærke og relevante uddannelser, der tiltrækker og fastholder de dygtigste studerende. Det gælder også sprogundervisningen på læreruddannelserne.

Læs om, hvordan du søger midler til dit projekt hos NCFF.

Husk, at du også er velkommen til at kontakte os, inden du ansøger med spørgsmål og kommentarer.