Søg midler til dit projekt hos NCFF

En del af de midler, som NCFF har fået bevilget, er tiltænkt projekter, som skal udvikle og styrke fremmedsprogsundervisningen i Danmark, og som kan udbredes fra et fremmedsprogsfag til et andet og til andre uddannelsesinstitutioner.

Praktikere fra landets uddannelsesinstitutioner og andre interessenter kan søge om midler til eksempelvis at udvikle nye didaktiske tilgange, efteruddannelseskoncepter og brobygningssamarbejder.

Projekterne skal bidrage til at opfylde mindst ét af de to overordnede mål i Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet:

  1. at få flere elever og studerende til at vælge fremmedsprog og dermed opnå solide sprogkompetencer ud over engelsk samt
  2. at højne kvaliteten og relevansen af sproguddannelser.

Vi forestiller os, at det bliver muligt at ansøge inden for to typer puljer:

  • En push-pulje til på forhånd definerede projekter, som NCFF skønner nødvendige
  • En pull-pulje til projekter, der defineres af projektansøgerne i samarbejde med NCFF

Den endelige udmøntning af disse puljer er ikke fastsat endnu, men mulige push-projekter kan eksempelvis have fokus på afdækninger af kommuners og institutioners sprogstrategier, elevers/studerendes oplevelse af at være sprogstuderende og fagets relevans, forskellige sprogfags identitet på langs af uddannelsessystemet, anvendelsen af IT i sprogundervisningen, karrierelæring mv.

Pull-puljen omfatter projekter, der kan være med til at højne kvaliteten af fremmedsprogsområdet. Her kan der søges om midler til eksempelvis at udvikle nye undervisningsforløb, brobygningssamarbejder og læremidler.

Yderligere information om puljerne, ansøgningsprocedure og øvrige formalia er under udarbejdelse, og vi vil snarest informere om dem via nyhedsbrev og hjemmeside.

Har du allerede nu et projekt i tankerne, er du meget velkommen til at kontakte os for en drøftelse af, hvilke muligheder vi har for at samarbejde om det.

 

Læs om de pilotprojekter, som NCFF allerede har igangsat.