Tilmeldingen er åben til konferencen om barrierer og motivation for fremmedsprog

Deltag i NCFF's konference 2022 i Middelfart, hvor vi sætter fokus på barrierer og motivation for fremmedsprog med elev- og lederstemmer fra grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Om konferencen

Hvorfor vælger alt for mange elever fortsat fremmedsprogene fra i det danske uddannelsessystem? Er det undervisningen, udbuddet eller hvordan vi opfatter og taler om sprog herhjemme? Manglende sprogglæde og interesse? Eller kan eleverne ikke se sprogfags relevans i forhold til deres videre liv, job og karriere?

NCFF har spurgt eleverne i en såkaldt barriereanalyse om deres syn på sprogfagene og deres motivation for at lære fremmedsprog. Undersøgelsen bygger på i alt flere end 200 fokusgruppeinterview med hhv. elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen og elever fra 1.g, 2.g og 3.g på hhx, htx og stx.  Som supplement har vi også interviewet skoleledere og rektorer for at få deres syn og oplevelser af fremmedsprogsområdet anno 2022.  

De mange data og resultater ønsker vi at dele med fremmedsprogsundervisere fra alle niveauer, deres ledere, beslutningstagere og alle andre med interesse for styrkelsen af fremmedsprog i Danmark med henblik på sammen at blive klogere, drøfte løsningsforslag og vejen frem.  

Konferencen er gratis og inddelt i to spor:  

  • Spor A: Elevstemmer
  • Spor B: Lederstemmer

Undervejs vil der være oplæg, paneldebatter, refleksion og gruppediskussioner. Vi indleder dagen sammen, og inden den slutter, mødes vi fra begge spor til fælles opsamling og afsluttende debat med repræsentanter fra bl.a. elevorganisationer.  

Der vil t.o. blive taget fotos i løbet af konferencen.  

Presseakkreditering til konferencen kan fås ved at skrive til kommunikationsmedarbejder i NCFF Morten Moesgaard Sørensen på mortenms@hum.ku.dk

Tid og sted

29. november kl. 10:00-17:00 
Middelfart, Milling Hotel Park

Program og tilmelding

Find programmet og tilmeld dig