Tilmeldingen til NCFF’s konference om strategier er åben

Hvordan kan skoler, kommuner og regioner arbejde strategisk med fremmedsprog på både det organisatoriske niveau og i sprogundervisningen, når eleverne læser, skriver, taler, lytter? Det er temaerne på NCFF’s konference 8. april.

19.01.2021 | Morten Moesgaard Sørensen

Om konferencen

Konferencen er gratis og henvender sig særligt til sproglærere i grundskolen og gymnasiet, deres ledere og til ledelsesniveauer i kommuner og regioner. Konferencens hovedtalere er kontorchef for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Henrik Lodberg, og rektor på Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen.

Region Midtjylland har i starten af januar 2021 lanceret 'Den Midtjyske Strategi for Fremmedsprog', og Henrik kommer for at fortælle om regionens arbejde med fremmedsprog og strategi, mens Hanne i sit oplæg om sprogstrategier vil tage fat på selve strategibegrebet, og hvordan den viden kan bruges i arbejdet med elevernes sprogfærdigheder.

Herefter følger fire runder med inspirerende oplæg om strategisk arbejde med fremmedsprog inden for konferencens to spor – det fagdidaktiske spor og det organisatoriske spor. Oplæggene er fra alle niveauer i uddannelsessystemet og fra flere kommuner og institutioner.

Tid og sted

Torsdag 8. april kl. 10:30-17:00
Milling Park Hotel i Middelfart

Vi glæder os til at se jer!

Hvis det ikke er muligt at gennemføre konferencen fysisk på grund af eventuelle COVID-19-restriktioner, vil konferencen i stedet blive afholdt i et virtuelt format på dagen.

Program og tilmelding

Find programmet og tilmeld dig


 

Konference