Tre stærke efteruddannelsestilbud

Har du lyst til fremmedsprogsdidaktisk opkvalificering til udvikling af sprogundervisningen og tværsproglige lærersamarbejder eller til nye kompetencer, som kan bruges direkte i dansk-tyske erhvervssammenhænge og -samarbejder? Så har NCFF samlet nogle bud på aktuelle muligheder for efteruddannelse, som alle er baseret på seneste viden fra forskning og praksis.

Sprogfagsvejledere til fagdidaktisk forløb om mundtlighed på Københavns Professionshøjskole med deres lærerkolleger i sprogfagene.
Sprogfagsvejledere til fagdidaktisk forløb om mundtlighed på Københavns Professionshøjskole med deres lærerkolleger i sprogfagene.

Sprogfagsvejleder på professionshøjskolerne

Sprogfagsvejleder er en uddannelsesretning på den pædagogiske diplomuddannelse målrettet sproglærere i grundskolen og gymnasiet. Uddannelsen, som er udviklet på tværs af professionshøjskoler og universiteter, giver ny fagdidaktisk viden til sprogundervisningen og klæder dig på til at varetage en vejledende og koordinerende rolle i sprogfagene.

To af uddannelsesretningens moduler udbydes p.t. af Købehavns Professionshøjskole, UC SYD og VIA University College, mens det tredje modul ”Faglig vejledning i skolen” udbydes af alle landets professionshøjskoler.

Modulet ”Nyere fremmedsprogspædogik- og didaktik” har tilmeldingsfrist 15. maj på KP i København og 15. november på VIA i Aarhus. På UC SYD udbydes modulet i efteråret 2025.

Modulet ”Interkulturel kommunikativ kompetence og tværfaglighed i sprogfagene” har tilmeldingsfrist 15. maj på VIA i Aarhus og 1. juni på UC SYD i Kolding. På KP udbydes modulet i efteråret 2025. Alle moduler er på 10 ECTS.

Læs mere om sprogfagsvejleder og find links til professionshøjskolernes sider for tilmelding under de enkelte moduler.

Master i Fremmedsprogsdidaktik på Københavns Universitet

MIF-uddannelsen tilbyder en specialisering i fremmed- og andetsprogspædagogik i forlængelse af kursisternes uddannelse i et fremmedsprog (spansk, tysk, engelsk, fransk, arabisk m.v.) eller i dansk. Kursisterne kommer typisk fra grundskole, gymnasium og videregående uddannelser.

Modul 2 "Fremmedsprogs- og kulturdidaktik i praksis" på 15 ECTS har opstart til september med tilmeldingsfrist 1. juni.

Læs mere om masteruddannelsen

Tysk sprog og forretningskultur på Aalborg Universitet

Kurset er et valgfag på 5 ECTS på den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse med opstart til oktober. Tilmeldingsfristen er 1. oktober.

Læs mere om kurset