ECML

Et bindeled til Europa

Det Europæiske Center for Moderne sprog under Europarådet (ECML) har til formål at fremme udviklingen af fremmedsprogsundervisning og sprogindlæring i alle medlemslande.

For et skabe et bindeled mellem det europæiske netværk og de enkelte medlemslande er der oprettet kontaktpunkter i hvert land – i Danmark kaldet ECML Kontaktpunkt Danmark, som siden oprettelsen af Det Nationale Center for Fremmedsprog har været en del af centret.

Der er nedsat en ECML-inspirationsgruppe, der bidrager med ideer og forslag til den videre udvikling af ECML Kontaktpunkt Danmark inden for rammerne af Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Læs mere på ECML Kontaktpunkt Danmarks hjemmeside.


CLIL and beyond - a pluriliteracies approach for deeper learning (gratis workshop)

Den 29.-30. november afholder det danske kontaktpunkt for Det Europæiske Center for Moderne Sprog (ECML), der nu er indlejret i NCFF, en gratis workshop om CLIL: Hvordan fremmedsprogsundervisning kan kombineres med andre fag. Workshoppen er åben for alle, der arbejder med fremmedsprogsundervisning og -uddannelse. Læs mere og tilmeld dig.