ECML

Et bindeled til Europa

Det Europæiske Center for Moderne sprog under Europarådet (ECML) har til formål at fremme udviklingen af fremmedsprogsundervisning og sprogindlæring i alle medlemslande.

For et skabe et bindeled mellem det europæiske netværk og de enkelte medlemslande er der oprettet kontaktpunkter i hvert land – i Danmark kaldet ECML Kontaktpunkt Danmark, som siden oprettelsen af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har været en del af centret.

Der er nedsat en ECML-inspirationsgruppe, der bidrager med ideer og forslag til den videre udvikling af ECML Kontaktpunkt Danmark inden for rammerne af NCFF.

ECML Kontaktpunkt Danmark og NCFF afholder flere gange om året workshops for alle, der arbejder med fremmedsprogsundervisning og -uddannelse.

Lær mere om disse workshops og om ECML Kontaktpunkt Danmark på kontaktpunktets hjemmeside.


Workshop: Understøttelse af det flersprogede klasseværelse (Supporting Multilingual Classrooms)

Hvordan understøtter jeg mine flersprogede elever? Få svaret på gratis workshop om understøttelse af flersprogethed i klasseværelset

Workshoppen giver dig indblik i, hvordan du kan arbejde med udvikling af elevers flersprogede kompetencer og resurser i fremmedsprogsundervisningen.

Workshoppen finder sted i Aarhus d. 30.-31. marts 2020.  

Tilmelding: https://events.au.dk/ecml-multilingualclassrooms/about.html