Mette Skovgaard Andersen

Centerleder (Øst)

msandersen@hum.ku.dk
Tlf. 9350 9162

Centerledelse, projektudvikling, forskning, presseudtalelser 

Mette Skovgaard Andersen er cand.ling.merc. og translatør og tolk i tysk og ph.d. i lingvistik og fremmedsprog. Mette har arbejdet i en årrække som lektor på CBS og har i den forbindelse undervist på mange niveauer og deltaget i forskellige fremmedsprogsprojekter, herunder Sprogkernen og Gymnasiesprogsprojektet. Mette har desuden en master i fremmedsprogspædagogik fra Københavns Universitet og har i en årrække interesseret sig for og publiceret inden for fremmedsprogspolitiske emner. Se yderligere profil på LinkedIn