Søren Nørrelund-Madsen

Projektkoordinator (Øst) 

snmadsen@hum.ku.dk 
Tfl. 3533 1412  

Projektkoordinering og -udvikling, arrangementer, netværk og brobygning 

Søren Nørrelund-Madsen er uddannet folkeskolelærer og cand.mag. i tysk og pædagogik med et supplerende sidefag i dansk. Han har tidligere arbejdet som grundskolelærer og gymnasielærer i tysk og dansk. Søren har afsluttet 5 ud af 6 moduler på masteruddannelsen i fremmedsprogspædagogik, som han efter planen færdiggør i 2019. Se yderligere profil på LinkedIn