Kommunal fremmedsprogskoordinator

Omfanget af opgaver, en fremmedsprogskoordinator vil kunne varetage, vil naturligvis afhænge af den lokale kontekst, da kommunerne er organiserede forskelligt. Flertallet af kommuner i Danmark har i dag en naturfagskoordinator. Dennes funktionsbeskrivelse kan man lade sig inspirere af ved udarbejdelsen af en funktionsbeskrivelse for en fremmedsprogskoordinator. 

Det følgende er forslag til en funktionsbeskrivelse.

En kommunal fremmedsprogskoordinator:

  • Er tovholder for implementering af kommunens fremmedsprogsstrategi i samarbejde med skolechefen og andre relevante personer. 
  • Formidler ny viden, nye ministerielle tiltag, nye projekter og øvrig relevant viden til skolerne. 
  • Vejleder og sparrer med ledelser og resursepersoner på kommunens skoler fx i forhold til efter- og videreuddannelse, didaktik, IT, materialer, udviklingsprojekter og sproglige læringsmiljøer.  
  • Er tovholder og facilitator for fremmedsprogsnetværk på tværs af kommunens uddannelsesinstitutioner. 
  • Deltager aktivt i regionale og nationale fremmedsprogsnetværk. arrangementer og konferencer samt samarbejder med NCFF. 
  • Samarbejder med og er ansvarlig for brobygning til ungdomsuddannelserne på fremmedsprogsområdet. 
  • Udvikler kommunalt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fx institutioner, virksomheder og internationale partnere.  
  • Initierer og koordinerer kommunale sprogbegivenheder. 
  • Arrangerer kompetenceudviklingskurser for lærere.