Internationalisering 

Internationalisering kan bidrage til at øge motivationen for fremmedsprog og øge interkulturel viden og samarbejde. Det gælder for grundskoleelever, som får autentiske sprogoplevelser og kan blive motiverede til at lære fremmedsprog gennem internationale projekter. Det gælder for gymnasielever, som gennem rejser, projekter og kontakt med internationale virksomheder ser fremmedsprog som et aktiv i deres fremtidige karriere, og det gælder elever på erhvervsuddannelserne, som tager på ophold i udlandet og lærer og ser værdien af fremmedsprog. Mange kommuner har allerede internationalisering som en del af deres strategiske indsatser - nogle fokuserer på vigtigheden af globalt medborgerskab og interkulturelle kompetencer, og andre definerer sig som verdensmålskommuner.  

Der findes også mange skoler, efterskoler og gymnasier som enten er internationale eller har internationalisering en del af deres væsentligste indsatser.  

Få inspiration her: 

Der eksisterer mange tilbud og portaler, som kan understøtte arbejdet med internationalisering. Nedenstående er ikke en udtømmende liste, men blot eksempler.  

Internationalisation at home

Man behøver ikke nødvendigvis at rejse ud for at skabe et internationalt miljø eller engagere elever i internationale aktiviteter.  EU-kommissionen understøtter gennem deres programmer også internationale aktiviteter lokalt.   

eTwinning

eTwinning er en samarbejdsportal for skoler og institutioner i Europa. Her kan man få kontakt og oprette samarbejdsprojekter blandt andet med fokus på at lære og bruge fremmedsprog i autentiske sammenhænge. Portalen er tilgængelig på alle de europæiske sprog. Der findes danske eTwinningambassadører i hele landet, som yder gratis support og støtte til skoler og lærere, som vil i gang med eTwinning.   

Sprogassistenter

Studerende fra udlandet har mulighed for at søge praktik i Danmark og komme til at fungere som sprogassistenter i undervisningen. Man kan som skole oprette sig på www.schooleducationgateway.eu og dermed komme i kontakt med studerende fra andre europæiske lande. For yderligere information, kontakt NCFF.   

Verdensmål

Fremmedsprogskompetencer er afgørende for at kunne agere internationalt og dermed også en forudsætning for at kunne realisere FN’s verdensmål. Der findes mange muligheder for at inddrage arbejdet med FN´s verdensmål i fremmedsprogsundervisningen. Her er blot et enkelt eksempel: https://www.verdensmaalene.dk/undervisning/english-global-communication-language   

Udveksling og rejser

Udvekslingsprogrammer for de gymnasiale ungdomsuddannelser

Det Nationale Center for Fremmedsprog bistår Børne- og Undervisningsministeriet i organiseringen og administrationen af to udvekslingsprogrammer mellem Danmark og hhv. Spanien og Frankrig, som giver danske gymnasieelever mulighed for at komme på udvekslingsophold. 

Midler til sprogkurser og andre uddannelsesaktiviteter gennem Erasmus  

Der findes mange andre tilbud om udveksling og rejser, som kan styrke elevers og læreres fremmedsprogskompetencer. Det kan man orientere sig i hos Erasmusprogrammerne. 

Erasmusprogram 2021-2027

Med det nye Erasmus-program 2021-2027 er det muligt at blive akkrediteret som organisation og dermed modtage økonomisk støtte, hvis man ønsker at styrke international udveksling og samarbejde. Dette indbefatter blandt andet følgende EVU-aktiviteter: 

  1. Deltagelse i kurser eller andre uddannelsesaktiviteter i udlandet  

  1. Undervisningsophold, hvor der undervises på en partnerskole i udlandet 

  1. Job-shadowing på en relevant institution i udlandet 

Grundskoler og ungdomsuddannelser (o.a.) kan ansøge om at blive akkrediteret, men det kan en kommune også i form af en konsortieansøgning. Grundlaget er en Europæisk udviklingsplan, hvilket betyder at organisationen skal kunne identificere et udviklings- og internationaliseringsbehov. 

Hvis man er akkrediteret, har man nem adgang til løbende at ansøge om mobilitetsaktiviteter.