Hvordan styrker man fremmedsprog?

Her viser vi syv bud på mulige relevante strategiske indsatser på fremmedsprogsområdet, der kan bruges af kommuner og uddannelsesinstitutioner med henblik på at identificere styrker og udfordringer på fremmedsprogsområdet samt som inspiration til at igangsætte nye tiltag.  

NCFF anbefaler, at arbejdet med strategiske indsatser sker i et samarbejde. Materialet henvender sig derfor bredt til sproglærere, ledere og skoleforvaltninger og til både grundskoler og ungdomsuddannelser. 

Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af forskning og undersøgelser samt viden og erfaring fra NCFF's samarbejdspartnere i ind- og udland – herunder blandt andet astra* og Fremmedspråksenteret - Norges Nationale Center for Engelsk og andre Fremmedsprog i Uddannelsen.