Sprogevents og særlige indsatser

Særlige indsatser og events, som sætter fokus på fremmedsprog, kan være motiverende og udviklende for de deltagende institutioner eller organisationer, men de kan også bidrage til at fremme interessen for området i den brede offentlighed og dermed sætte skub i en god udvikling og være med til at skabe en positiv diskurs om fremmedsprog.  

Ud over vores egne tiltag vil vi gerne opfordre til, at andre – skoler, institutioner, andre aktører – i denne uge iværksætter særlige tiltag rundt omkring i landet. Kontakt gerne NCFF med gode idéer til sprogevents, som evt. kan modtage støtte.

Få inspiration her:   

Den Europæiske Sprogdag

Den Europæiske Sprogdag finder hvert år sted den 26. september og er blevet til på foranledning af ECML – The European Centre for Modern Languages og støttes af Europa Kommissionen.  

Den Europæiske Sprogdag har eksisteret siden 2001 og har som formål at gøre opmærksom på vigtigheden af sprog og styrke flersprogethed og interkulturel forståelse. Der findes adskillige gode ideer til aktiviteter på ECML’s hjemmeside samt mulighed for at få tilsendt forskelligt merchandise. 

Det danske kontaktpunkt for ECML er i dag en del af NCFF, men har også sin egen hjemmeside.  

Konkurrencer

Der findes flere etablerede konkurrencer, som man som skole eller kommune kan vælge at inkludere i det samlede udbud af fremmedsprogindsatser. Nedenfor et par eksempler.

Konkurrencer for grundskolen 

DM i fagene - “De Stolte Nørder” er en konkurrence for 7., 8. og 9. årgang i grundskolen. Konkurrencen dækker fagene: dansk, matematik, historie, biologi, fysik og engelsk.  Konkurrencen er casebaseret og har anvendelsesorienteret læring i fokus. Konkurrencen er initieret af Danske Skoleelever og støttes af NCFF. 

I anledning af det dansk-tyske venskabsår i 2020 arrangerer NCFF i samarbejde med sproglærerforeningerne en tyskkonkurrence for landets grundskoleelever. Til konkurrencen bliver der udviklet et materiale, som kan bruges i undervisningen. For yderligere info – kontakt NCFF. 

Konkurrence for ungdomsuddannelserne 

Dyrk Sproget er en kreativ sprogkonkurrence for gymnasieelever, der blev afviklet med stor succes for første gang i 2019-2020. Til konkurrencen er der udviklet et materiale, som kan bruges i undervisningen. Konkurrencen er udviklet af NCFF. 

Konkurrence for erhvervsuddannelserne 

PIU-konkurrencen er en konkurrence udviklet af UFM henvendt til erhvervsskolerne. I konkurrencen skal studerende på udlandsophold lave en film om deres oplevelser. 

Sprogdiplomer

At tilbyde sproglige eksamener og sprogdiplomer udviklet i målsprogslande er en måde at anerkende sproglige kompetencer på, hvilket kan virke motiverende for mange elever og studerende. De nedenstående sprogdiplomer er alle baseret på den Europæiske Referenceramme for Sprog og er internationalt anerkendte. NCFF har bevilget to projekter, hvor skoler og gymnasier har arbejdet med at integrere arbejdet frem mod sprogdiplomer i deres daglige undervisning. 

Engelsk 

Cambridge English 

Omkring 100 skoler, efterskoler og gymnasier i Danmark fungerer allerede som preparation centres for Cambridge English, som er et fleksibelt system af forskellige engelskeksamener, hvor man kan blive testet på flere niveauer.  

Studieskolen i København er det eneste danske center, der tilbyder Cambridge English-eksamener. Mange af Cambridge-eksamenerne opfylder de sproglige adgangskrav for de fleste engelsksprogede universiteter. 

Tysk 

Das Deutsche Sprachdiplom  

Das Deutsche Sprachdiplom, DSD, er et sprogprogram udviklet af det Tyske Kultusministerkonferenz og er tilbud til unge, som lærer tysk uden for Tysklands grænser. Kun få skoler i Danmark er i øjeblikket certificerede til at udbyde DSD: Tønder Gymnasium, Tønder Handelsskole, Sorø Privatskole og N. Zahles Grundskole.  

Goethe- Zertifikat  

Goethe instituttet har også internationalt anerkendte tyskprøver, som udbydes af mange skoler, efterskoler og gymnasier i Danmark.  

Fransk 

DELF og DALF-eksamener 

Institut Français tilbyder DELF og DALF-eksamener, som er officielle eksaminer i fransk for udlændinge. Eksamensbeviser for DELF og DALF udstedes af det franske undervisningsministerium. DELF og DALF-eksamener udbydes af flere skoler, efterskoler og gymnasier rundt om i landet.