Forankring af fremmedsprogsindsatser

Et blomstrende fremmedsprogsmiljø er betinget af ledelsesopbakning, fagligt dygtige og engagerede lærere og et stærkt fremmedsprogsfagligt netværk. En strategisk og koordineret indsats på fremmedsprogsområdet vil drage fordel af en solid forankring både på de enkelte uddannelsesinstitutioner og på kommunalt plan. 

I kommunerne kan indsatser forankres hos en fremmedsprogskoordinator, som fx kan have til opgave at skabe sammenhæng mellem indsatser, styre processer samt vejlede og sparre med skoler og eksterne samarbejdspartnere. Det kan også være en fordel at have en faglig resurseperson/sprogfagskoordinator på de enkelte skoler og en fremmedsprogskoordinator på de enkelte ungdomsuddannelser; begge er personer, som er opdaterede med den nyeste viden inden for fremmedsprogsdidaktik og kan inspirere, vejlede, sparre med ledelse, kolleger og den kommunale fremmedsprogskoordinator.   

Kommunal fremmedsprogskoordinator

NCFF har udarbejdet et forslag til en funktionsbeskrivelse for en kommunal  fremmedsprogskoordinator.  For yderligere information, kontakt NCFF. 

Netværk for fremmedsprogslærere

Flere steder i landet har man etableret netværk for fremmedsprogslærere på kommunalt plan. Disse netværk faciliteres ofte af en skolekonsulent med en sprogfaglig baggrund og fungerer som et forum for videns- og erfaringsudveksling samt faglig udvikling. NCFF kan støtte oprettelsen af et netværk for fremmedsprogslærere. Se Hvordan kan NCFF hjælpe jer?