Faglig opkvalificering af lærere

Behovsanalyser foretaget af NCFF i fagene tysk, fransk, spansk og engelsk viser, at lærere generelt oplever et stort behov for både sproglig og didaktisk opkvalificering

Dette er ikke overraskende, da der hele tiden kommer ny viden, også inden for fremmedsprogsområdet, og da lærere kan have brug for også at vedligeholde deres rent sproglige kompetencer.

Afhængig af den lokale kontekst kan der være behov for at opkvalificere enkeltpersoner, hele faggrupper og fagteams på tværs af sprog. Relevansen af de enkelte efter- og videreuddannelsesindsatser vil naturligvis afhænge deraf.  

En oversigt over relevante ECTS-givende efter- og videreuddannelsesmuligheder inden for fremmedsprogsområdet

Undervisningskompetence:

  • Professionshøjskolerne udbyder undervisningsfag i engelsk, tysk og fransk som kompetenceløft eller via tompladsordningen. En enkelt professionsuddannelse, Absalon, tilbyder også spansk som undervisningsfag. 
  • Universiteterne udbyder sproguddannelser gennem deltidsuddannelser (specialtilrettelagt tilbud) og tompladsordningen. For tompladsordningen gælder, at man studerer sammen med ordinære studerende i dagtimerne. 

Diplom- og masterniveau – sproglig og fagdidaktisk opkvalificering: 

  • Professionshøjskolerne udbyder uddannelsesretningen ”sprogfagsvejleder” på den pædagogiske diplomuddannelse. Den er tværsproglig og henvende sig både til grundskole- og gymnasielærere. Man kan også tage hele diplomuddannelsen (60 ECTS). Indholdet på uddannelsesretningen er nyere fremmedsprogsdidaktik, interkulturel kommunikativ kompetence og tværfaglighed i sprogfagene samt faglig vejledning, hvor deltagerne opnår kompetencer i, hvordan de kan koordinere sprogområdet, vejlede, rådgive og yde sparring til deres kolleger. 
  • Københavns Universitet udbyder “Master i fremmedsprogsdidaktik”, som er rettet mod sproglærere fra alle uddannelsessektorer. 

Ikke ECTS-givende sproglig og fagdidaktisk opkvalificering:

  • Der findes mange udbydere af sproglig opkvalificering. Her kan både nævnes kulturinstitutterne fx “Goethe Instituttet” og “Institut Français”, og private udbydere som fx Studieskolen i København.  
  • Fagdidaktisk opkvalificering i form af korte kurser og lign. tilbud udbydes blandt andet af Centrene for Undervisningsmidler, UVM, Gymnasielærernes fagforening GL og i høj grad af de faglige foreninger (sproglærerforeningerne).  
  • Professionshøjskolerne tilbyder specialtilrettelagte kurser i fremmedsprog for hele faggrupper i kommuner og på enkelte skoler.

Udvikling i fagteams og netværk

  • Faglig opkvalificering og udvikling kan også foregå i fagteams og faglige netværk. NCFF tilbyder støtte til etablering af faglige netværk i kommuner og mellem uddannelsesinstitutioner. Se Hvordan kan NCFF hjælpe jer?