Test elevernes ordforrådsstørrelse

© Derdiedas.dk (2020) og Elsebeth Bechmann  

Det er næsten umuligt at begive sig ud i at udvikle en test, der kan måle ordforrådets størrelse. Det skyldes til dels, at det er svært at få adgang til et egnet korpus, der kan levere de rigtige ord. Jeg har samarbejdet med Sketch Engine, der har et lemma-baseret korpus, der er baseret på 16 milliarder tyske ord fra internettet (både nyhedssites, private blogs, butikssider, litteratursamlinger og chat). Det er det oplagte korpus, men det tager meget lang tid at overskue og anvende. Derudover tager selve processen med kvalitetssikringen af ordforrådstests meget lang tid. Jeg ender med at have afprøvet mine tests på mindst 300 elever i en periode på halvandet år.

Hvad gør du så, hvis du gerne vil måle størrelsen på elevernes ordforråd og evt. bruge det som pædagogisk værktøj flere gange i løbet af uddannelsesforløbet?


PAS PÅ med ordforrådstests på internettet.
Hvis du googler Wortschatz + Test, kommer der utrolig mange forslag, men pas på.  Det er svært at gennemskue, hvilke ord, der er valgt til testen (dvs. hvilket korpus, der danner basis for testen), og det er næsten umuligt at finde informationer om, hvordan testen er udviklet og ikke mindst kvalitetssikret. Disse internettests bør kun opfattes som UNDERHOLDNING.

Goethe institutterne har deres egne test, og de må naturligvis formodes at være rigtig gode. Man skal dog være opmærksom på, at disse tests er udviklet til Goethecertificeringen, dvs. de tester kompetencer, der hører hjemme i Goethecertifikaterne og ikke nødvendigvis passer til STX-undervisningen. Derudover skal man være opmærksom på, at deres korpus, som testene baserer sig på, ikke er frekvensbaseret, men skabt på baggrund af de kommunikative situationer, som man som tysktalende bør beherske jf CEFR/GER. Ordlisten til B1 rummer således ca. 3400 ord, men alligevel er kun 43 % af de hyppigste tyske ord repræsenteret (jf. Tschirner, 2017). Alligevel vil det efter min mening altid give GOD MENING at tage et Goethe Certifikat, da det kan bruges til at lette adgangen til både det tyske arbejdsmarked og de tyske uddannelsesinstitutioner.

Dialang er et diagnostisk redskab, der blev udviklet for EU-midler for en del år siden. Eleverne kan her få en idé om, hvordan de klarer sig inden for kompetencerne: at lytte, læse, skrive, ordforråd og grammatik. Et minus ved testene er, at de er ret omstændelige og kræver god tid. Derudover kræver de et stort ordforråd for overhovedet at komme i gang med dem. En fordel er, at de favner så mange kompetenceområder.

Derdiedas-ordforrådstests

Derdiedas-ordforrådstests de test, jeg udvikler i mit projekt ”Talent for tysk”. Det er i korte træk en multipe-choice-test af det receptive ordforråd. Der findes i alt 5 test. Deres forbillede er den mest brugte engelsksprogede test VLT (Vocabulary Levels Test). Mine test adskiller sig fra den engelske VLT ved, at jeg anvender L1 (dansk) i stedet for tyske syno-nymer. Hvis man har mulighed for at anvende L1 (ved en sprogligt homogen elevgruppe), anbefales det af førende ordforrådsforskere (bl.a. Norbert Schmitt). Derudover adskiller mine tests sig også ved, at jeg har ændret antallet af testord og distraktorer i den enkelte kasse. Jeg har udvidet antallet af testord fra 3 til 4 og antallet af distraktorer fra 6 til 8 for at mindske risikoen for tilfældigt gætteri. Der er stadig gætteri til stede (det er svært at undgå i en MCT), men mine interviews med deltagende elever viser, at langt de fleste gæt er meget kvalificerede og baserer sig på kendskab til lignende ord eller kendskab til distraktorerne, dvs. de ”snyder” sig ikke til et bedre resultat – de bruger deres viden om sprog og om tysk.

Derdiedas 500 tester elevens kendskab til de hyppigste 500 ord. Eleven testes direkte i 32 udvalgte ord fra frekvensområdet 0 - 500, (og indirekte i 32 andre ord, idet distraktorerne stammer fra samme frekvensområde). Testen kan ikke med 100 % sikkerhed sige, præcis hvor mange af de 500 ord eleven kender, men den giver et meget validt fingerpeg om, hvorvidt eleven kender 50 % eller 80 % af de hyppigste tyske ord.

Derdiedas 1500 tester elevens kendskab til ordene i frekvensområdet 500 – 1500.

Derdiedas 2500 tester elevens kendskab til ordene i frekvensområdet 1500 – 2500.

Derdiedas Talent tester elevens kendskab til ordene i frekvensområdet 2500 – 3500.

Derdiedas Elite tester elevens kendskab til ordene i frekvensområdet 3500 – 4500.

Alle tests er udviklet efter samme model som derdiedas 500. Du kan læse mere om udviklingen af både det korpus af ord, der ligger til grund for ordene, samt om udviklingen af testene på https://www.derdiedas.dk/ordforraadstests/