Få besøg af sprogstuderende

Korps af fremmedsprogsstuderende fra universiteter og professionshøjskoler rykker ud på landets ungdomsuddannelser


NCFF har samlet et korps af fremmedsprogsstuderende fra de videregående uddannelser, som rykker ud på landets ungdomsuddannelser for at fortælle eleverne om, hvordan det er at være studerende på en uddannelse med fremmedsprog. De studerende rykker ud på besøg to ad gangen, og de vil repræsentere to forskellige uddannelser med sprog. 

De to studerende holder et oplæg på ca. 45 minutter inkl. spørgetid. De studerende vil i deres oplæg møde gymnasieeleverne i øjenhøjde og med engagement fortælle om deres egne erfaringer med at studere en uddannelse med sprog, ligesom de vil komme med argumenter for, hvorfor det er vigtigt, at vi som samfund har stærke fremmedsprogskompetencer. 

Vi har et korps af studerende fra hele landet, og dækker dermed alle regioner.

Vi håber, at vi gennem vores korps af fremmedsprogsstuderende kan give elever landet over en større indsigt i, hvordan det er at studere et fremmedsprog på en videregående uddannelse, og hvorfor det er vigtigt, at vi har forskellige sproglige uddannelser. 

Besøget af de to studerende kan eventuelt kombineres med nogle af de øvrige tilbud og materialer, som NCFF stiller gratis til rådighed, og som tilsammen kan udgøre indholdet til f.eks. en sprogdag, hvor I samtidig sætter fokus på uddannelsesmuligheder og karrierelæring.

Vilkår for at booke besøg

Ungdomsuddannelser kan booke et besøg af to fremmedsprogsstuderende i forbindelse med f.eks. sprogdage, temadage, karrieredage m.m.

  • Der er tale om ét samlet oplæg fra to studerende. Vi bestræber os på, at de to studerende repræsenterer forskellige sprog, uddannelser og hvis muligt også forskellige uddannelsesinstitutioner
  • Det er muligt at komme med ønsker til sprog, men vi kan ikke garantere, at vi kan indfri alle ønsker
  • Det er ikke muligt at bede om flere end to fremmedsprogsstuderende/et oplæg til samme arrangement
  • Oplægget varer ca. 45 minutter inkl. spørgetid
  • Oplægget er gratis, NCFF dækker honoraret til de studerende, men I skal betale for de studerendes transport tur/retur, dette afregnes direkte med de studerende. Vi har studerende i hele landet og bestræber os på at finde studerende i jeres region. 

Oplægget vil omhandle fremmedsproglige uddannelser generelt, og det er ikke kun rettet mod de sprog, som de studerende læser, men de studerende vil selvfølgelig også komme med eksempler fra deres egne sproglige uddannelser.

Koordinering af besøget

Når vi har modtaget jeres anmodning om at booke et besøg af to fremmedsprogsstuderende, sætter vi gang i arbejdet med at finde studerende til jeres besøg. Når der er lavet et match, sætter vi jer i kontakt med de studerende, og derefter står I selv for koordineringen af besøget. Det er vigtigt, at I udvælger én kontaktperson, som kan stå for kontakten med de studerende, så kommunikationen bliver så enkel som mulig.

Din rolle som kontaktperson

Som kontaktperson er det dig, der står for kontakten til og planlægningen med de studerende. Derudover er du ansvarlig for, at:

  • sørge for, at eleverne forberedes på oplægget, så de kender baggrunden for besøget. Inddrag gerne andre materialer inden for karrierelæring som forberedelse, så eleverne oplever besøget som en del af en større helhed.
  • klæde de studerende godt på forud for oplægget både hvad angår de fysiske og tekniske rammer for oplægget og den gruppe af elever, der er til stede (hvilken årgang og studieretning er de fra, hvilke fremmedsprog har de, mv.).
  • sørge for, at der bliver holdt god ro og orden og ikke mindst en god tone, så de studerende kan fokusere på oplægget.
  • du eller lærerne fra de involverede klasser udfylder en kort evaluering efter oplægget er afholdt. I evalueringen spørger vi blandt andet ind til elevernes oplevelse af oplægget. Derfor opfordrer vi til, at du/I vender besøget med eleverne umiddelbart efter oplægget.


Har du spørgsmål til besøgsordningen, er du velkommen til at skrive eller ringe til projektkoordinator i NCFF Søren Nørrelund-Madsen, snmadsen@hum.ku.dk, tlf. 31 43 48 20.