Uddannelser med sprog

Hjemmesiden www.uddannelsermedsprog.dk, der har oplysninger om alle landets bacheloruddannelser, hvori der indgår sprog, går i luften i begyndelsen af september 2020.