Workshop: Aktionsforskning i sprogfagene – hvordan du som lærer styrker din egen praksis og styrker dine elevers sprogtilegnelse

I denne online ECML Action Research Community workshop, som er rettet mod fremmedsprogslærere fra hele uddannelsessystemet, får du mulighed for gennem aktionsforskning at blive mere bevidst om dine styrker som lærer og videreudvikle din undervisning.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

mandag 7. december 2020, kl. 13:00 - tirsdag 8. december 2020, kl. 16:00

Sted

Online (Zoom)

Arrangør

ECML Kontaktpunkt Danmark - NCFF

Aktionsforskning er et redskab, som du som lærer kan bruge til udvikle din undervisning og dine kompetencer. På workshoppen vil to eksperter i aktionsforskning (Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Larisa Kasumagić-Kafedžić) tage deltagerne igennem en række forskellige emner inden for fremmedsprogsundervisning med udgangspunkt i den danske kontekst:

  • Fremmedsprogsundervisning i grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, motivation og udvikling af færdigheder med fokus på autentisk sprogbrug og mundtlige såvel som skriftlige genrer
  • Understøttelse af faglig opkvalificering af fremmedsprogslærere med udgangspunkt i EPOSTL
  • Flersprogethed og translanguagin
  • Interkulturelle kompetencer – kultur og fremmedsprogspædagogik
  • Content and Language Integrated Learning – CLIL
  • Genrepædagogik

Workshoppen vil desuden knytte lærerkognitionsforskning sammen med EPOSTL og den europæiske referenceramme (CEFR) og have et stærkt fokus på lærer- og elevautonomi. Som deltager vil du få følgende med dig:

  • Større forståelse af fordelene ved aktionsforskning som et redskab til at få indsigt i udvikling af læreren og af undervisningen
  • Nye ideer og perspektiver på forskellige emner inden for fremmedsprogsundervisningen
  • Mulighed for at bygge netværk og udvikle projekter med fokus på aktionsforskning i fremmedsprogsundervisningen
  • Styrket viden om planlægning, udvikling og gennemførelse af aktionsforskningsnetværker

Workshoppen bygger på ARC-projektet, som har rammesat aktionsforskning som en måde for sproglærere at igangsætte forandringer og forbedringer i deres undervisning på række forskellige måder. Projektets resultater har understreget, hvordan aktionsforskning kan skabe innovative forandringer i klasseværelset og understøtte lærernes kompetenceudvikling.

Det praktiske

Workshoppen foregår online mandag den 7. december 13:00 - 16:00 og tirsdag den 8. december 13:00 - 16:00.

Workshoppen foregår på engelsk.

Præ-workshop mandag den 9. november 15:00 - 16:30

På præ-workshoppen vil du som deltager blive vist forskellige redskaber og blive bedt om at sammensætte et lille aktionsforskningsprojekt, som du skal tage med videre til selve workshoppen. Desuden vil de to eksperter give en online introduktion til aktionsforskning og til ARC-projektet.

Follow-up workshop mandag den 8. februar 15:00 - 16:30

Ud over follow-up workshoppen stiller Brynhildur Ragnarsdóttir og Larisa Kasumagić-Kafedžić samt Christine Lechner (ARC koordinator) sig til rådighed for online sparring om aktionsforskningsprojekter.

 

Bemærk, at deltagelse i præworkshoppen d. 9. november er en forudsætning for at deltage i workshoppen d. 7. og 8. december, ligesom det forventes, at alle deltagere i workshoppen også deltager i follow-up workshoppen 8. februar.

TILMELD DIG - Frist den 4. november.