Feedback i sprogundervisningen

SKOLU 2023: Fællesskandinavisk konference målrettet læreruddannere på professionshøjskoler og universiteter og sproglærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 26. oktober 2023, kl. 10:00 - fredag 27. oktober 2023, kl. 13:00

Sted

Uppsala Universitet, Sverige

Arrangør

FBA (Sverige), Fremmedspråksenteret (Norge) og NCFF (Danmark)

Er du sproglærer eller læreruddanner? Vil du gerne diskutere undervisningspraksis og feedback eller hvordan didaktisk forskning og undervisningspraksis kan forenes?

På SKOLU 2023-konferencen vil der være oplæg og workshops for og af forskere og sproglærere. Konferencen giver mulighed for at udveksle tanker og erfaringer om temaet ”Feedback i sprogundervisningen – skriftlig og mundtlig feedback fra et lærer- og elevperspektiv”.

Dato: Torsdag 26. og fredag 27. oktober 2023
Sted: Uppsala Universitet, Campus Blåsenhus
Keynote speakers: Susana S. Fernández (DK), Henrik Bøhn (N) og Maria Håkansson Ramberg (S) - læs mere
Pris: Konferencen er gratis med undtagelse af forplejning (prisen herpå fremgår af tilmeldingen). NCFF stiller 10 stipendier til rådighed til rejse og ophold for deltagere fra Danmark.  
Målgruppe: Lærere (grundskole og gymnasium) og læreruddannere i Norden
Konferencesprog: Et af de skandinaviske sprog, engelsk eller det respektive målsprog

Program og tilmelding

Bemærk: Er du oplægsholder på konferencen, modtager du et særligt tilmeldingslink fra arrangørerne på Uppsala Universitet.  

Rejsestipendier til konferencen for danske sproglærere

I forbindelse med konferencen har NCFF tilbudt 10 rejsestipendier på hver kr. 5.000,- til fremmedsprogslærere i Danmark, som har:  

  • fast ansættelse på en ungdomsuddannelse eller i en grundskole
  • en funktion som koordinator for fremmedsprog eller (kommende) sprogfagsvejleder 

Fristen for at søge om et stipendium var 15. juni. Rejsestipendierne er fordelt, og modtagerne har fået besked. 

Arrangører

Konferencen er den anden i en række af fællesskandinaviske konferencer. Den første blev afholdt i oktober 2021 i København, og konferencerne er resultatet af et samarbejde mellem Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) i Danmark, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) i Norge og Fortbildningsavdelning för skolans internationalisering (FBA) ved Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ved Uppsala Universitet i Sverige.