Feedback i sprogundervisningen

SKOLU 2023: Fællesnordisk konference målrettet læreruddannere på professionshøjskoler og universiteter og sproglærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 26. oktober 2023, kl. 10:00 - fredag 27. oktober 2023, kl. 13:00

Sted

Uppsala Universitet, Sverige

Arrangør

FBA (Sverige), Fremmedspråksenteret (Norge) og NCFF (Danmark)

Er du sproglærer eller læreruddanner? Vil du gerne diskutere undervisningspraksis og feedback eller hvordan didaktisk forskning og undervisningspraksis kan forenes?

På SKOLU 2023-konferencen vil der være oplæg og workshops for og af forskere og sproglærere. Konferencen giver mulighed for at udveksle tanker og erfaringer om temaet ”Feedback i sprogundervisningen – skriftlig og mundtlig feedback fra et lærer- og elevperspektiv”.

Dato: Torsdag 26. og fredag 27. oktober 2023
Sted: Uppsala Universitet, Campus Blåsenhus
Keynote speakers: Susanna S. Fernández (DK), Henrik Bøhn (N) og Maria Håkansson Ramberg (S) - læs mere
Pris: Konferencen er gratis. NCFF stiller 10 stipendier til rådighed til rejse og ophold for deltagere fra Danmark. 
Program og tilmelding: April/maj 2023 på konferencens hjemmeside
Målgruppe: Lærere (grundskole og gymnasium) og læreruddannere i Norden
Konferencesprog: Et af de skandinaviske sprog, engelsk eller det respektive målsprog

Call for abstracts

Sproglærere, læreruddannere og forskere fra hele Norden inviteres til at bidrage med erfaringer og resultater fra forskningen og fra udviklingsprojekter om feedback i sprogundervisningen. Deadline: 2. maj. Læs mere

Rejsestipendier til konferencen for sproglærere

I forbindelse med konferencen tilbyder NCFF 10 rejsestipendier på hver kr. 5.000,- til fremmedsprogslærere i Danmark. 

Konferenceprogrammet forventes offentliggjort i april/maj.

Kriterier for ansøgning og tildeling
For at komme i betragtning, skal ansøgere:

  • have en fast ansættelse på en ungdomsuddannelse eller i en grundskole
  • have en funktion som koordinator for fremmedsprog eller være (kommende) sprogfagsvejleder 

Vi vil ved tildelingen prioritere en bred repræsentation.

Udfyld formularen for at søge om et rejsestipendium. 

Arrangører

Konferencen er den anden i en række af fællesnordiske konferencer. Den første blev afholdt i oktober 2021 i København og konferencerne er resultatet af et samarbejde mellem Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) i Danmark, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) i Norge og Fortbildningsavdelning för skolans internationalisering (FBA) ved Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ved Uppsala Universitet i Sverige.