Fremmedsprog: Vejen til din og vores (globale) fremtid

Projektet "Generation Global: Flersprogethed og interkulturelle kompetencer til fremtidens arbejdsmarked" sætter fokus på sprogfagenes relevans og fremtidens behov for fremmedsprogskompetencer i Danmark og præsenterer samtidig resultater fra projektdeltagerne i Danmark, Norge og Skotland.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 6. december 2021,  kl. 12:15 - 16:00

Sted

Aarhus Universitet, Nobelsalen, lokale 1485-123

Arrangør

Generation Global

Keynote oplæg:

  • Sprogfaglighed i 2035: relevans og status v/Hanne Leth Andersen, rektor og professor i universitetspædagogik, Roskilde Universitet
  • Sprogfagene er globale fag v/Karen Risager, professor emerita, Roskilde Universitet

Herefter præsenteres resultater fra projektet, og arrangementet afsluttes med perspektiver fra elever og studerende (Danske Skoleelever, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Studenterforum UC og Danske Studerendes Fællesråd) og debat.  

Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning skal du tilmelde dig senest 1. december via mail til contactpoint@ecml.dk.

Læs mere og find programmet