Hvordan understøtter vi sprogfagene i skolen fagligt og ledelsesmæssigt?

2-dages ECML-workshop om lokale strategiske indsatser på fremmedsprogsområdet målrettet ledere og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Tilmeldingsfristen til workshoppen er forlænget til 12. oktober. Det er muligt at være med begge dage eller en af dagene.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 11. november 2021, kl. 10:00 - fredag 12. november 2021, kl. 16:00

Sted

Aarhus

Arrangør

ECML Kontaktpunkt Danmark

Denne 2-dages workshop har til formål at skabe en fælles forståelse for sprogfagene i skolen. Deltagerne skal arbejde med konkrete, skræddersyede projekter, der kan understøtte lokale og kommunale strategiske indsatser på fremmedsprogsområdet.

Workshoppen, som foregår på engelsk, vil bestå af oplæg, konkrete opgaveløsninger med fokus på projektledelse og analyser af styringsdokumenter, handleplaner og politikker.

Workshoppen tager udgangspunkt i ECML-projektet Learning environments where modern languages flourish (EOL) som har til formål for og gennem sprogfagene at understøtte udvikling af lærernes kompetencer og udvikling af skolen som et hele. Projektet kombinerer to indgange:

  • En global tilgang til sprogfagene som inkluderer alle former for uddannelse, formel som uformel uddannelse.
  • Nøgleprocesser der får alle niveauer (elever, lærere, skoleledelse og det politiske niveau) til at arbejde hen imod et fælles mål.

Aktiviteter og indhold på workshoppen

Foreløbigt program: 

Dag 1: Torsdag 11. november kl. 10:00-16:00

  • Fokus på læringsmiljøer
  • Drøftelse af prioriteringer i fremmedsprogsfagene i Danmark
  • Inspiration fra skoler i andre lande: EOL handleplaner

Dag 2: Fredag 12. november kl. 10:00-16:00

  • Lav din egen handleplan
  • Introduktion til redskaber og resurser
  • Introduktion til implementeringsstrategier for lokale indsatser for lærere og elever
  • Kompetenceudvikling og forandringsledelse

Efter tilmeldingsfristen 12. oktober udarbejdes det endelige program på baggrund af deltagersammensætningen, så det bliver mest muligt fokuseret både i forhold til ledere og lærere.  

Hvem kan deltage?

Workshoppens målgruppe er ledere og lærere, der arbejder med at skabe stærke sprogfag i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Vi ser gerne, at ledere og lærere fra samme skole eller gymnasium deltager sammen. Medarbejdere fra den kommunale skoleforvaltning er også velkomne til at deltage. Det samme gælder undervisere og forskere, som beskæftiger sig med uddannelse af lærere til begge niveauer såvel som ministerielle fag- og læringskonsulenter.

Der forventes at, deltagerne i forberedelsesfase udfylder et spørgeskema så oplægsholderne kan få et bedre overblik over deltagernes uddannelsesinstitutioner. Der bliver også organiseret et opfølgningsmøde i foråret 2022 med udveksling af erfaringer.

For yderligere information, kontakt Ana Kanareva-Dimitrovska, projektkoordinator for NCFF Vest og projektleder for ECML i Danmark, på contactpoint@ecml.dk eller 9352 1615.

Tilmelding

Tilmeld dig workshoppen

Frist for tilmelding er 12. oktober 2021 og det er gratis at deltage.

I forbindelse med tilmeldingen skal du udfylde et spørgeskema, så oplægsholderne kan få et bedre overblik over deltagernes uddannelsesinstitutioner. Skemaet er integreret i tilmeldingsmodulet. 

Inden tilmelding opfordrer vi dig dog til at reflektere over spørgsmålene i skemaet og at overveje, hvilke to billeder, der kan bruges til at besvare en del af spørgeskemaet. Derfor kan du her downloade spørgeskemaet (pdf-format) for at danne dig dette overblik, før du går til tilmeldingen.

Bagom workshoppen

Workshoppen faciliteres af:

Jonas ERIN
General inspector, IGÉSR         
Frankrig
EOL projektkoordinator

Jonas Erin har siden 2012 været tilknyttet ECML som ekspert og var projektkoordinator for EOL-projektet. Desuden har han været tilknyttet EMCL projekterne PlurCur og The Reference Framework for Competences for Democratic culture og tænketanken Language Learning Pathways.

Jonas er embedsmand for uddannelse, sport og forskning i det franske Ministerium for Videregående Uddannelse, Forskning og Innovation og har siden 2014 arbejdet inden for uddannelsesakkreditering, policy-udvikling, innovation gennem digitalisering af uddannesler, kompetence-udviklingsstrategier, HR, internationalt samarbejde og monitorering af topatleter.

Kristin BROGAN
Docent, EU projektkoordinator, MTU,
Irland
Medlem af EOL ekspertgruppen

Kristin Brogan (ph.d.) er docent i tysk og interkulturel kommunikation på MTU – Munster Technological University, Tralee, Irland. Kristin har siden 2003 deltaget i EU- og ECML-støttede projekter og er tidligere formand for One Voice for Languages. Kristins ph.d. omhandlede interkulturelle kompetencer ifm. udlandsophold.

Læs mere om projektet Learning environments where modern languages flourish (EOL)