NCFF-konference 2022: Barrierer og motivation for fremmedsprog

NCFF’s årlige konference sætter denne gang fokus på barrierer og motivation for fremmedsprog. Konferencen er målrettet undervisere og ledere i hele uddannelsessystemet og alle med interesse for sprogfagene.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 29. november 2022,  kl. 10:00 - 16:00

Sted

Middelfart, Milling Hotel Park

Arrangør

NCFF

På konferencen kommer vi hele vejen rundt om de mange forskellige barrierer, der kan siges at være i uddannelsessystemet i relation til fremmedsprog – strukturelle og rammemæssige barrierer, institutionelle barrierer, de ledelsesmæssige barrierer og ikke mindst de barrierer for sprog, der opstår hos eleverne, og som gør, at alt for mange vælger fremmedsprog fra, når de kan. 

Netop elevernes barrierer og motivation for fremmedsprog er NCFF i fuld gang med at undersøge nærmere i en større såkaldt barriereanalyse, hvor vi på tværs af klassetrin og årgange interviewer elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne om bl.a. fremmedsprogsundervisningen, deres oplevelser og erfaringer med og holdninger til fremmedsprog. Nogle af resultaterne herfra og teorier om motivation og barrierer glæder vi os til at dele med jer på konferencen.

Konferencen vil bl.a. dykke ned og belyse de forskelligartede barrierer. Hvor er de? Hvordan opleves de? Hvordan får vi sammen brugt vores viden om dette til at arbejde videre med udviklingen af fremmedsprogsundervisningen? Hvad kan vi gøre for at sætte målrettet ind for at øge elevernes lyst til og motivation for fremmedsprog? Hvordan styrker vi fremmedsprogene lokalt, regionalt og nationalt og flytter diskursen om fremmedsprog – også blandt eleverne? 

Konferencen er gratis og vil være inddelt i henholdsvis et didaktisk spor og et organisatorisk spor. 

Vi er nu ved at planlægge programmet, og så snart det ligger klar, åbner vi for tilmeldingen her på siden.