Netværksmøde om tillægskompetencer og boost af sprogstuderendes kompetencer

NCFF inviterer til møde i det nationale netværk for fremmedsprogsundervisere på de videregående uddannelser. På mødet sætter vi fokus på tillægskompetencer, hvordan man kan løfte sprogfærdighed blandt studerende og bevillingen til løft af fremmedsprog på de videregående uddannelser.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 12. maj 2022,  kl. 10:00 - 15:00

Sted

Milling Hotel Park, Viaduktvej 28 i Middelfart

Arrangør

Det Nationale Center for Fremmedsprog

I lyset af regeringens bevilling på 40 millioner kroner til løft af fremmedsprog på de videregående uddannelser, med særligt fokus på tysk og fransk, finder vi det relevant at videndele og diskutere anvendelsen af disse midler. Ligesom vi på mødet også vil drøfte begrebet tillægskompetencer, og hvordan man kan løfte sprogfærdighed blandt studerende.

Som udgangspunkt for diskussion har vi inviteret fire oplægsholdere.

Program

10:00 – 10:30 Ankomst og morgenmad/kaffe og te
10:30 – 10:45 Velkomst ved centerledelsen i NCFF, Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher Kjærgaard
10:45 – 11:45 Sanne Larsen, tenure track adjunkt, CIP, KU om projektet MUST – Modeller for Undervisning i Sprog som Tillægskompetence
(projektet er støttet af NCFF og inkluderer samarbejdspartnere på tværs af de videregående uddannelser)

Susanne Jacobsen Pérez, ekstern lektor, RUC om Sprogprofilen
11:45- 12:00 Pause
12:00 – 13:00 Bente Mosgaard Jørgensen, studielektor, AU om projekt med VIA Ud med sproget! Et digitalt Sprogligt boost i fransk på tværs af læreruddannelse og universitet
(projektet er støttet af NCFF)

Mirjam Gebauer, lektor, AAU om AAU’s tysktilbud til studerende på tværs af uddannelser
13:00 – 13:45 Frokost
13:45 – 14:30 Gruppearbejde – diskussion af oplæggene og videndeling om egne planer/initiativer
14:30 – 14:50 Opsamling
14:50 – 15:00 Farvel og tak for i dag

Hvem kan deltage?

Undervisere i sprogfagene på professionshøjskoler og universiteter.

Tilmelding

Tilmeld dig netværksmødet

Tilmeldingsfrist: 4. maj 2022.

Det er gratis at deltage. Bemærk, at det ikke er muligt at deltage virtuelt i mødet.

Yderligere information

Er du endnu ikke en del af netværket, kan du tilmelde dig netværket ved at skrive til NCFFVest@au.dk eller via tilmelding til mødet.

Har du spørgsmål til netværket eller i forbindelse med mødet, er du også meget velkommen til at kontakte os.