Sprogkonference om kulturmøder

Deltag i Sproglærerforeningens konference med oplæg og workshops om bl.a. flersprogethed, translanguaging, interkulturel kompetence, elevmøder og brugen af digital teknologi i fremmedsprogsundervisningen.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 30. marts 2023,  kl. 10:00 - 16:00

Sted

Vejle Musikteater

Arrangør

Sproglærerforeningen

Kulturmøder er temaet på Sproglærerforeningens årlige konference i Vejle. 

Find program og tilmeld dig