To advisory boards

Da NCFF er geografisk placeret to steder i hhv. Aarhus (NCFF Vest) og København (NCFF Øst), er der nedsat to advisory boards, et for hver af de to centerhalvdele, for at sikre en bred geografisk tilstedeværelse.

Hvert advisory board består af ca. 30 medlemmer og repræsenterer en bred vifte af relevante miljøer, sprog og viden. Der er således inviteret repræsentanter fra de gymnasiale uddannelser, erhvervsakademier, erhvervsuddannelser, professionshøjskoler, universiteter, kommuner, regioner, faglige foreninger, aftagere samt undervisningsministeriets fag- og læringskonsulenter. Medlemmerne repræsenterer dermed hver især qua forskellige, relevante tillidsposter en bredere kreds af interessenter.

Se medlemmerne af de to advisory boards.

Den 4. og 5. februar afholdt vi vores første advisory board-møder. Her blev der gjort status på, hvad NCFF har udrettet siden oprettelsen, og medlemmerne blev bedt om at forholde sig til det input, vi har modtaget fra interessenterne på vores dialogmøder. NCFF’s handleplan for 2019, som er under udarbejdelse, baserer sig bl.a. på dette input.

Det er planen, at de to advisory boards mødes 1-2 gange årligt.