Vil du præsentere et forsknings- eller udviklingsprojekt på SKOLU 2023-konferencen i Uppsala til oktober?

CALL FOR ABSTRACTS: Sproglærere, læreruddannere og forskere fra hele Norden inviteres til at bidrage med erfaringer og resultater fra forskningen og fra udviklingsprojekter om feedback i sprogundervisningen. Deadline er forlænget til 14. maj.

Logo for Uppsala Universitet, hvor konferencen SKOLU 2023 vil foregå 26. og 27. oktober 2023.
SKOLU 2023-konferencen foregår på Uppsala Universitet 26.-27. oktober 2023.

SKOLU 2023 er både en fællesskandinavisk forskningskonference og et mødeforum, hvor lærere, læreruddannere fra professionshøjskoler og universiteter præsenterer og diskuterer fremmedsprogsdidaktiske projekter og undersøgelser. 

Temaet for årets konference 26. og 27. oktober på Uppsala Universitet i Sverige er Feedback i sprogundervisningen – skriftlig og mundtlig feedback fra lærer- og elevperspektiv.

Vi inviterer sproglærere, læreruddannere og forskere fra hele Norden til at bidrage med egne forskningsresultater om sproguddannelse eller med erfaringer eller udviklingsprojekter om feedback i sprogundervisningen. 

Dit bidrag kan være

•    en workshop
•    en posterpræsentation eller 
•    en præsentation om et forsknings-/udviklingsprojekt

Vi ser gerne, at også lærere, som har deltaget i forskellige lokale eller kommunale forsknings- eller udviklingsprojekter, deltager. 

Indsend dit abstract via formular til Uppsala Universitet senest 14. maj.

Abstractet må højst være på 200 ord og skal være skrevet på et af de skandinaviske sprog, engelsk eller et undervisningssprog/målsprog. Bidraget skal have en tydelig kobling til feedback i sprogundervisningen. 

Besked om godkendelse af bidrag gives i slutningen af maj.

Om konferencen

Læs mere om SKOLU 2023Bemærk: Fremmedsproglærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne i Danmark har mulighed for at ansøge NCFF om et rejsestipendium til Uppsala. 

Tilmeldingen forventes at åbne inden sommerferien på konferencens hjemmeside, hvor endeligt program vil foreligge, når alle bidrag er faldet på plads.