Da fremmedsprogsambassadøren mødte flersprogetheden på Nørrebro

NCFF var med, da en af vores fremmedsprogsambassadører besøgte Akademisk Studenterkursus på ydre Nørrebro til en snak om, hvad fremmedsprog kan, hvordan ambassadøren bruger fremmedsprog i sit arbejdsliv og ikke mindst om den gave, mange af skolens flersprogede elever i forvejen har, når det kommer til kompetencer i sprog.

09.11.2020 | Morten Moesgaard Sørensen

Med udgangspunkt i sin egen historie med sprog var fremmedsprogsambassadør Christina Skjolding Hjelms budskab til eleverne blandt andet, at det er nemmere at lære andre sprog, når du kan sprog. At fremmedsprog er mere end engelsk, og at de åbner verden og døre på arbejdsmarkedet.

Dét at kunne sprog er en ressource, som har stor værdi, og som alle flersprogede kan være stolte af.

Henover efteråret er NCFF’s korps af fremmedsprogsambassadører rykket ud på landets ungdomsuddannelser for at fortælle eleverne om deres erfaringer med fremmedsprog og værdien af sprogkompetencer i arbejdslivet. NCFF tog med, da fremmedsprogsambassadør Christina Skjolding Hjelm besøgte elever, som bl.a. har engelsk på niveau A på Akademisk Studenterkursus i København. På grund af Corona fulgte nogle af eleverne oplægget hjemmefra online. Og de blev hængende og deltog aktivt.

Med en bachelorgrad i fransk og europæiske studier fra CBS og en engelsksproget MSc i European Affairs & Sustainability Science fra Lunds Universitet i Sverige, har fremmedsprog og internationale miljøer altid været en drivkraft for 32-årige Christina Skjolding Hjelm. I dag arbejder hun som sustainability research coordinator i virksomheden Simple Feast, som leverer økologiske vegetariske og veganske måltidskasser til danske hjem, men som også opererer i Sverige og USA. På jobbet bruger hun sine kompetencer i fransk for at få adgang til information om bæredygtighed, som ikke er tilgængelig på engelsk. Meget kommunikation i det daglige med samarbejdspartnere og kolleger foregår på engelsk, men hun får også jævnligt talt svensk, som hun lærte at kunne begå sig på under studierne i Lund. Hendes arbejdsdag foregår med andre ord på mindst fire sprog: dansk, fransk, engelsk og svensk.

Et væsentligt budskab til eleverne denne formiddag er netop også, at det bliver nemmere at lære andre sprog, når du kan sprog. Og at fremmedsprog er mere end engelsk, og at de åbner verden. Selv lærte Christina under sit studie sig omkring 50 centrale begreber og ord på spansk, så hun kunne gennemføre interview i Bolivia til sit speciale om bæredygtighed. Tidligere var hun på udveksling i Frankrig, hvor hun havde kurser på fransk i miljøøkonomi og internationale relationer og geopolitik, boede i bofælleskab og i øvrigt fik talt en masse fransk. Hun har læst med studerende fra bl.a. Hong Kong, Ukraine og Rumænien, været på praktikophold på den danske ambassade i Burkina Faso, hvor hun arbejdede med ligestilling og menneskerettigheder, og som færdiguddannet kandidat fik hun job i Holland. Her arbejdede hun et år med evalueringer af ulandsbistand i en konsulentvirksomhed, som havde flere projekter i fransktalende lande. Hendes kendskab til tysk gjorde også, at hun efter et stykke tid kunne være med i samtalerne i frokostpausen på nederlandsk.

Fremmedsprog har således givet Christina en masse personlige oplevelser og muligheder i sit studie-, privat- og arbejdsliv, og hun opfordrer også eleverne til selv at rejse ud og bruge sproget, når chancen byder sig, og når Corona-situationen igen tillader det.

Dyrk flersprogetheden

Til slut i oplægget fik eleverne til opgave i små grupper at tænke over, hvad man kan bruge fremmedsprog til, og hvilke sprog der er særligt relevante. Eleverne var ret skarpe på, at engelsk ikke er det eneste relevante sprog at kunne, selvom det ifølge dem har stor betydning. I en dansk kontekst fremhævede de særligt tysk, kinesisk og arabisk i forbindelse med eksport, fransk i forhold til Nordafrika og Mellemøsten og spansk i forbindelse med Latin- og Sydamerika. Undervejs gav Christina også eksempler på, hvad nogle af de nævnte sprog kan bruges til i relation til konkrete jobs, ligesom hun gjorde eleverne opmærksomme på, at de spidskompetencer, vi har i Danmark fx inden for byplanlægning, klimatilpasninger og vindenergi kan gøre fremmedsprog særdeles relevante at kunne for en arkitekt og en ingeniør.

Herefter spurgte hun til elevernes egne kompetencer i sprog og hurtigt kom det frem, at langt størstedelen af eleverne er flersprogede, og derfor kan sprog som urdu, persisk, fransk, kinesisk, arabisk, spansk og tyrkisk. En potentiel gevinst for Danmark og danske virksomheder, hvis flersprogetheden dyrkes og sættes i spil, og eleverne vælger at gøre brug af deres sprogkompetencer eller tilegner sig flere senere i livet gennem videre studier. Umiddelbart virkede eleverne lidt overraskede over fremmedsprogsambassadørens begejstring over de mange sprog. Måske er det ikke sådan, de fleste føler sig mødt, men Christina var med til at plante et frø eller flere i deres bevidsthed: Dét at kunne sprog er en kæmpe ressource, som har værdi, som åbner døre på arbejdsmarkedet og som alle flersprogede kan være stolte af. Præcis som fremmedsprogsambassadørens egen historie viser.

Book en fremmedsprogsambassadør til besøg i foråret

Ønsker du også et besøg af en fremmedsprogsambassadør til dine sprogelever fx i forbindelse med en sprogdag, temadag eller karrieredag, så er bookingen til besøg i foråret 2021 åben frem til 23. november 2020. Oplægget varer ca. 1 time inkl. spørgsmål fra eleverne. 

Læs mere om ordningen og find formularen til at booke et besøg. Besøget er gratis.

NCFF rekrutterer løbende nye fremmedsprogsambassadører til korpset, så vi vil gøre, hvad vi kan, for at imødekomme jeres ønske.

Uddannelse