Deltag i Dyrk Sproget med dine elever

Så ligger temaerne og materialerne klar til dette skoleårs udgave af Dyrk Sproget – NCFF’s sprogkonkurrence for gymnasieelever i sprogfagene fransk, italiensk, kinesisk, spansk og tysk.

Konkurrencen er målrettet eux, hf, hhx, htx og stx, hvor eleverne i videoformat kommunikerer til andre unge på målsproget i emner inden for kulturmøder og ungdomskultur. 

Elevernes videobidrag til konkurrencen kan indsendes til os helt frem til 1. marts 2023. De tre bedste bidrag i hvert sprog vinder præmier.

Læs mere om konkurrencen

Konkurrencetemaer i de fem sprogfag

Fransk 

  • L'image de la France - l'image du Danemark
  • Nos habitudes virtuelle

Italiensk

  • La famiglia ieri e oggi
  • Andare via di casa

Kinesisk

  • 空闲时间 

Spansk

  • La comida
  • El clima

Tysk

  • Geschlechtsidentität
  • Total digital

De tilhørende undervisningsmaterialer er udarbejdet af 10 erfarne sproglærere i gymnasiet, to fra hvert sprogfag. 

Vi håber, at sproglærere i hele landet igen i år vil deltage i Dyrk Sproget med deres elever.