NCFF’s årlige konference sætter fokus på barrierer og motivation for fremmedsprog

Sæt et kryds i kalenderen ved datoen 29. november 2022. Her samler NCFF fremmedsprogsundervisere og deres ledere fra hele uddannelsessystemet og andre med interesse for sprogfagene til gratis konference i Middelfart i to spor om barrierer og motivation for fremmedsprog.

Om konferencen

På konferencen kommer vi hele vejen rundt om de mange forskellige barrierer, der kan siges at være i uddannelsessystemet i relation til fremmedsprog – strukturelle og rammemæssige barrierer, institutionelle barrierer, de ledelsesmæssige barrierer og ikke mindst de barrierer for sprog, der opstår hos eleverne, og som gør, at alt for mange vælger fremmedsprog fra, når de kan. 

Netop elevernes barrierer og motivation for fremmedsprog er NCFF i fuld gang med at undersøge nærmere i en større såkaldt barriereanalyse, hvor vi på tværs af klassetrin og årgange, sprogfag og uddannelsesretninger i hele landet bl.a. har interviewet elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne om emner som fremmedsprogsundervisningen, deres oplevelser og erfaringer med og holdninger til fremmedsprog, herunder motivation. I alt er gennemført 67 fokusgruppeinterview med elever i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling og 157 fokusgruppeinterview med elever fra hhx, htx og stx. 4-5 elever har deltaget i hvert interview på de to uddannelsesniveauer. Netop nu er vi ved at analysere de mange data, og vi glæder os til at kunne dele nogle af resultaterne og teorier om motivation og barrierer med jer på konferencen.

Konferencen vil bl.a. dykke ned og belyse de forskelligartede barrierer: 

  • Hvor er de? 
  • Hvordan opleves de? 
  • Hvordan får vi sammen brugt vores viden om dette til at arbejde videre med udviklingen af fremmedsprogsundervisningen? 
  • Hvad kan vi gøre for at sætte målrettet ind for at øge elevernes lyst til og motivation for fremmedsprog? 
  • Hvordan styrker vi fremmedsprogene lokalt, regionalt og nationalt og flytter diskursen om fremmedsprog – også blandt eleverne? 

Konferencen er gratis og vil være inddelt i to spor:

  • Spor A: Elevstemmer
  • Spor B: Lederstemmer

Begge spor har oplæg, workshops og paneldebat inden for nogle af de emner og problematikker, som analysen afdækker - og der vil blive rig mulighed for at drøfte emnerne i retning af løsningsforslag. 

Tid og sted

29. november kl. 10:00-17:00 
Middelfart, Milling Hotel Park

Yderligere information om oplæg og workshops og tilmelding til konferencen følger, så snart programmet er faldet på plads.

Det forventer vi at kunne annoncere på konferencens side i vores arrangementskalender i september.