Nyt netværk samler resursepersoner i og for sprogfagene på tværs af landet

Skal du være med i NCFF’s nye netværk for sproglærere med en koordinerende funktion i grundskolen og på ungdomsuddannelserne? Netværket er gratis og får fokus på forankring af strategiske indsatser, som styrker fremmedsprogsundervisningen. Og vi mødes første gang tirsdag 19. marts i Kolding.

NCFF starter et nationalt netværk for resursepersoner i sprogfagene på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau.

Vær med, når NCFF indvier vores nationale netværk for resursepersoner i sprogfagene: sproglærere, sprogfagsvejledere, engelskvejledere, ledere, konsulenter og koordinatorer, der har særligt fokus på fremmedsprog på grundskoleområdet og i ungdomsuddannelserne. På netværkets første møde i marts vil der være:

  • faglig inspiration
  • workshop om digitale redskaber og AI i sprogundervisningen
  • mulighed for erfaringsudveksling og for at komme med input til netværkets fremtidige aktiviteter.  

Netværkets fokus er på forankring af strategiske indsatser, som styrker fremmedsprogsundervisningen. Formålet er dels at styrke den enkelte resurseperson, dels at skabe netværk mellem resursepersoner inden for sprogfagene og dermed bygge bro mellem uddannelsesniveauerne. 

Det er gratis at deltage i netværket. Du vil som deltager i NCFF’s nationale netværk blive inviteret til 1-2 årlige netværksmøder og til NCFF’s øvrige arrangementer målrettet sproglærere.

Program og tilmelding

Dato: 19. marts 2024
Sted: Kolding Kommune - Socialforvaltningen, Nicolaiplads 6, 6000 Kolding

10.00-10.30:     Ankomst og kaffe 

10.30-11.00:     Velkomst og kort introduktion til netværket 

11.00-13.00:     Workshop om AI og digitale redskaber 

13.00-14.00:     Frokost 

14.00-15.00:    Gruppearbejde: Erfaringsudveksling og sparring om forankring af strategisk arbejde med fremmedsprog inkl. videre drøftelser af formiddagens workshop 

15.00-15.30:    Ønsker til netværket og dato for næste møde samt tak for i dag 

Tilmeld dig netværksmødet   

Detaljeret program meldes ud senest 14 dage før mødet. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Sidsel R. Magnussen, srmagnussen@hum.ku.dk.

Baggrund for netværket

Det nationale netværk for resursepersoner i sprogfagene udspringer af projektet Fremmedsprog, forandring og forankring, som har haft fokus på, hvordan vi motiverer eleverne og giver dem de bedste betingelser for at lære fremmedsprog. En del af svaret er løbende fremmedsprogsdidaktisk opkvalificering af sproglærerne og styrkelse af samarbejdet mellem sproglærere og mellem skole og kommune. 

Find projektets anbefalinger til en bedre fremmedsprogsundervisning.