#WörterVerändernWelten – En kreativ sprogkonkurrence for tyskelever i 8.-10. klasse i skoleåret 2020/21

Ønsker du at booste dine elevers motivation for tyskfaget, og vil du samtidigt gerne vil have et kreativt element ind i din årsplan? Så deltag i den nationale tyskkonkurrence for grundskoleelever, #WörterVerändernWelten, hvor dine elever skal starte deres egen bevægelse med tilhørende #hashtag.

Konkurrencen #WörterVerändernWelten er arrangeret af Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, i samarbejde med Goethe-Instituttet, Sproglærerforeningen og Tysklærerforeningen for Grundskolen, og den udbydes i forbindelse med det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020.

Klik her for at tilmelde dig og læse mere om konkurrencen.

I konkurrencen skal eleverne producere en multimodal plakat med hashtag, billeder og et tekststykke, der ville kunne starte en bevægelse. Formålet med temaet er, at eleverne gennem forløbet og konkurrencen oplever, at fremmedsprog på tværs af grænser kan være en hurtig vej til at kommunikere og udtrykke holdninger, som kan være med til at engagere andre i en sag, som er vedkommende og vigtig for eleverne, stort som småt.

Konkurrenceperioden løber fra 1. november 2020 til 1. marts 2021. Inden for denne periode kan du som lærer selv placere de fire til seks lektioner, som konkurrencedeltagelsen kræver. NCFF står for at udarbejde et undervisningsmateriale til konkurrencen med relevante og spændende opgaver, videoer og tekster, som træner skriftlighed, mundtlighed, ordforråd m.m., og som er lige til at bruge i undervisningen med minimal forberedelse. Undervisningsmaterialet fører frem til, at eleverne i grupper skal udarbejde deres egen multimodale plakat, der ville kunne starte en bevægelse. Undervisningsmaterialet kan både danne udgangspunkt for temavalg og tekstopgivelser i forbindelse med afgangseksamen.

De multimodale plakater kan indsendes til konkurrencen, hvor man kan vinde flotte præmier.

Der vil blive sendt nærmere information ud til skolerne i august måned, ligesom information vedr. konkurrencen vil blive lagt ud på www.ncff.dk. Eventuelle spørgsmål vedr. konkurrencen kan rettes til projektkoordinator Søren Nørrelund-Madsen, Det Nationale Center for Fremmedsprog, tlf. 35331412 / snmadsen@hum.ku.dk.