Behovsundersøgelser i sprogfagene i det danske uddannelsessystem

Med udgangspunkt i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet har Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCCF) støttet tværgående behovsundersøgelser i sprogfagene fransk, spansk, tysk og engelsk i det danske uddannelsessystem. Undersøgelserne har spurgt lærere, der underviser i fremmedsproget på alle uddannelsesniveauer, for at få belyst deres oplevelser af de aktuelle udfordringer, muligheder og udviklingsbehov med henblik på fagets fremtidige udvikling i Danmark.

Her på siden offentliggør vi de færdige rapporter for hvert fremmedsprog, så snart de foreligger.


Samlet rapport for behovsundersøgelserne i tysk, fransk, spansk og engelsk

 

Rapporten Kvalitetsudvikling i tysk, fransk, spansk og engelsk i et brobygningsperspektiv er udført af NCFF og samler de fire behovsundersøgelser blandt fremmedsprogsundervisere i det danske uddannelsessystem.

Den er udarbejdet af projektkoordinatorerne Anne Sofie Jakobsen og Ana Kanareva-Dimitrovska.


Behovsundersøgelsen i faget tysk

 

Rapporten Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv – en behovsanalyse i faget tysk er udført af Københavns Universitet og NCFF.

Den er udarbejdet af lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Petra Daryai-Hansen (faglig ledelse) og studerende på kandidatuddannelsen i tysk sprog og kultur Anne Sofie Berg.


Behovsundersøgelsen i faget fransk

 

Rapporten Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i et brobygningsperspektiv. En behovsanalyse i faget fransk er udført af Københavns Universitet og NCFF.

Den er udarbejdet af lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Lisbeth Verstraete-Hansen og projektkoordinator på NCFF (Vest) Ana Kanareva-Dimitrovska.


Behovsundersøgelsen i faget spansk

 


Rapporten Spansk som Fremmedsprog i Danmark. En behovsanalyse af fagets videreudvikling i et brobygningsperspektiv er udført af NCFF og Københavns Universitet.

Den er udarbejdet af ekstern lektor Natalia Morollón Martí ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet.


Behovsundersøgelsen i faget engelsk

 

Rapporten Kvalitetsudvikling, brobygning og videreudvikling - en behovsundersøgelse i faget engelsk på tværs af uddannelsessystemet er udført af VIA University College og NCFF.

Den er udarbejdet af lektor Anja Bols Slåttvik, docent Line Møller Daugaard, begge fra VIA University College, og projektkoordinator på NCFF (Øst) Anne Sofie Jakobsen.