Rapporter og undersøgelser


Her finder du viden fra: 

  • projekter, som NCFF har støttet med finansiering 
  • undersøgelser af fremmedsprogsområdet, som NCFF har fået udarbejdet

NCFF lancerer i april 2023 en ny vidensbank - Viden om fremmedsprog - som samler resultaterne fra udviklingsprojekter og undersøgelser med analyser, rapporter, inspirationsmaterialer, vidensnotater og meget mere. 

Andre resurser og værktøjer