Mere ordforråd i fremmedsprogsundervisningen

Indholdet på denne side er udarbejdet af Elsebeth Bechmann, derdiedas.dk i forbindelse med projektet Talent for tysk, som har modtaget støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet og NCFF. Undervisere fra andre sprogfag kan også have god gavn af både de råd, som Elsebeth Bechmann har formuleret nedenfor, og af uddybningen af disse råd.


© Derdiedas.dk (2020) og Elsebeth Bechmann

5 gode råd:

  1. Fokuser på de højfrekvente ord. Når jeg ser på tyske teksters dækningsgrad (hvilke ord bruges i teksten?), tænker jeg, at vi kan gøre vores elever en stor tjeneste ved at sikre, at de kender top 500 (de 500 hyppigste ord på tysk).
  2. Sørg for store mængder input, både i timerne og derhjemme. Husk, at der skal være tekster, videoer og sange, som er så lette, at eleverne oplever, at de læser dem i et vist tempo (og ikke bare slår ord op).
  3. Opgaver og aktiviteter i forbindelse med en tekst eller en film bør have et udvalgt og helst højfrekvent ordforråd som omdrejningspunkt. Test elevernes kendskab til denne ordliste, gerne både før og efter forløbet.
  4. Repetition, repetition, repetition (det kræver mellem 5 og 16 repetitioner, før et ord er lært) & Motivation, motivation, motivation (man lærer de ord, man føler, det giver mening at lære).
  5. Sørg for gode strategier, som eleverne kan bruge, når de møder ukendte ord. Jeg tænker her både på den gode brug af ordbog og på viden om transparente ord, sammensatte ord samt om affikser og suffikser.  

I tyskundervisningen kan man også fortælle eleverne, at:

  • 10 % af det tyske ordforråd i top 5000 er identisk med det danske, eks. Hund = hund.
  • 10 % af det tyske ordforråd i top 5000 er transparent, eks. Handlung = handling.