Hvilke aktiviteter?

© Derdiedas.dk (2020) og Elsebeth Bechmann   

Der kommer heldigvis flere og flere ordforrådsopgaver i de bøger, der udgives til tyskfaget og de andre sprogfag. Det er en meget positiv tendens. Vær dog altid opmærksom på, om ordene virker højfrekvente, dvs. om de kan bruges til flere end én tekst.

Jeg har set elever arbejde med de ord, de finder i gloselisten. Det kan give god mening i forhold til forståelse af det aktuelle emne, men det er sjældent god ordforrådstræning. Gloserne står der netop, fordi ordene er så sjældne, at vi ikke forventer, at eleverne kender dem. Gloserne er hjælp til forståelsen og er – i de danske STX-tekster – typisk for lavfrekvente til ordforrådstræning.

  • I mødet med højfrekvente ord skal der fokuseres på ordet.
  • I mødet med lavfrekvente ord skal der fokuseres på strategier.

Vær derfor ikke bange for at lade eleverne træne basisord – højfrekvente ord. Vi kan i gymnasiets fortsættersprog godt have en fornemmelse af, at eleverne burde have lært disse ord i folkeskolen, men til dels har de måske ikke lært dem, og til dels glemmer de dem, hvis de ikke bruges.

Lær eleverne, at det er o.k. at have aktiviteter, hvor fokus er på at tale eller skrive en hel masse. En del elever føler, at de skal kunne formulere intelligente sætninger med ”smarte” ord, før de siger noget. Til dels er de vant til det fra engelsk- og danskundervisningen, og til dels lægger STX-undervisningens mange svære tekster op til en sprogproduktion, som en del elever ikke kan være med på.

Der er også mange eksempler på aktiviteter og ordlister i min bog ”Ord man kan bruge” og på hjemmesiden www.derdiedas.dk (men alle aktiviteter med masser af ord kan bruges).