Litteratur om ordforråd i fremmedsprogsundervisningen

Albrechtsen, D, Haastrup, K & Henriksen, B. (2004). The Relationship between Vocabulary Size and Reading Comprehension in the L2. I: Albrechtsen m.fl. (red). Angles on the English-Speaking World (s. 129 – 140). København: Museum Tusculanum Press.

Christensen, B, Engberg-Pedersen, J, Grønvold, M. & Henriksen, B (2000). Ord og tekst. Sproglig opmærksomhed i engelskundervisningen i gymnasiet og hf. Uddannelsesstyrelsens Temahæfteserie, nr. 25.

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering (2008), Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Henriksen, B. (2009). Det oversete ordforråd? I: Byram m.fl. (red): Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis (s. 205 - 229). Frederiksberg C: Samfundslitteratur.

Meara, Paul (1996). The dimensions of lexical competence. I:  Brown, G. m.fl. (red): Performance and Competence in Second Language Acquisition. (s. 35-53). Cambridge University Press.   

Meara, Paul (2016). Tools for researching vocabulary, Multilingual Matters.

Milton, J & Alexiou, T (2009). Vocabulary Size and the Common European Framework of Reference for Languages. I: Vocabulary Studies in First and Second Language Acquisition. The Interface Between Theory and Application (s.194 – 211). Houndsmills: Palgrave Macmillan.

Nation, I.S.P. (2013). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Nation, I.S.P. (2014). What do you need to know to learn a foreign language? School of Linguistics and Applied Language Studies, Victoria University of Wellington, New Zealand.

Nation, I.S.P. (2016). Making and Using Word Lists for Language Learning and Testing. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Read, John (2000). Assessing Vocabulary. Cambridge: Cambridge University Press.

Schmitt, N. (2010). Vocabulary in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Stæhr, L.S. (2009). Tilegnelse og testning af ordforråd. I: Byram m.fl. (red): Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis (s. 167 – 204). Frederiksberg C: Samfundslitteratur.

Tschirner, E. (2010). Wortschatz. I: Fandrych, C. & Krumm, H-J (red): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Berlin: Mouton de Gruyter.

Tschirner, E. (2017). Wortschatzwissen als Grundlage zweitsprachlicher Kompetenzen. I: Bausteine des Spracherwerbs DaF/DaZ, s. 11 - 21.