Hvordan får vi eleverne med?

© Derdiedas.dk (2020) og Elsebeth Bechmann  

Vi bør en stor del af tiden inddrage eleverne i valg af emner og tekster, men endnu mere motiverende er det, hvis vi:

  1. kan vælge materiale, der passer i sværhedsgrad
  2. kan vise eleverne, at de gør fremskridt 

Vælg – med jævne mellemrum - en ordliste, som de skal have lært inden for et bestemt tidsrum, og test så disse ord på klassen.

Det er motiverende at gøre fremskridt, og med ordforråd kan man se og mærke det!

I matematik taler man om, at brøkregning er matematikfagets prædiktor for, hvor godt eleverne klarer sig i matematik i gymnasiet. Måske er ordforråd sprogfagenes prædiktor for, hvor godt eleverne kommer til at klare sig i fx tysk i gymnasiet? Der har i hvert fald været mange empiriske undersøgelser, der viser sammenhængen ml. en elevs ordforråd og læse-, lytte- og skrivekompetence på engelsk.

All other things being equal, learners with big vocabularies are more proficient in a wide range of language skills than learners with smaller vocabularies, and there is some evidence to support the view that vocabulary skills make a significant contribution to almost all aspects of L2 proficiency.” (Meara, 1996, s. 37) (L2 = det fremmedsprog man er i gang med at tilegne sig).

Mine foreløbige undersøgelser med tysk i gymnasiet viser det samme billede, så en mulig vej til dygtigere (og mere motiverede) elever i tysk er at give dem et stort basis-ordforråd.

Det er med andre ord sjovere med ord end uden ord.