Indirekte og direkte tilegnelse af ord

© Derdiedas.dk (2020) og Elsebeth Bechmann

Tilegnelsen og konsolideringen af ordforråd foregår indirekte og direkte. I den indirekte tilgang tilegnes ordene mere eller mindre ubevidst, mens der i den direkte tilgang gøres en bevidst indsats for at tilegne sig ord. 

INDIREKTE ordforrådstilegnelse foregår ved at give eleverne masser af input, der passer til deres niveau. Læs gerne den samme tekst flere gange, og bliv indenfor det samme emne, så eleverne møder de samme ord igen og igen.

Læsning er nok den metode, der - evidensbaseret - virker bedst, men også kræver mest tid.

Research with very young language learners found that by increasing the amount of interesting and understandable written input without increasing class time, learners had almost double the language proficiency gains of those who followed a program involving the same amount of class time but with much less input.” (Nation, 2014, s. 8)

DIREKTE ordforrådstilegnelse foregår ved at træne basisordforråd samt emnebaseret ordforråd i forskellige aktiviteter. Det kan være hukommelsestræning via ordkort eller quizlet/kahoot/quia. Det kan være ved at henlede elevernes opmærksomhed på bestemte ord før og under læsningen (træn ordene, fremhæv ordene). Det kan være ved cases og sjove lege, der træner dagligdagssprog. De fleste før -, under- og efterlæsningsaktiviteter, som man i forvejen bruger, er fremragende til at fokusere på ordforråd. Det kan være mundtligt eller skriftligt.

Husk at prioritere de højfrekvente ord. Ud fra en cost-benefit-analyse giver det mest mening at bruge flest kræfter på et ord, som man sandsynligvis møder igen.

Er et ord virkelig lavfrekvent, så lad være med at bruge tid på det.

  • I mødet med højfrekvente ord skal der fokuseres på ordet.
  • I mødet med lavfrekvente ord skal der fokuseres på strategier.