Fra uddannelse til praksis - formidling af opgaver og afhandlinger i fremmedsprogsdidaktik

Se videoer, hvor nuværende og tidligere studerende fra sproguddannelser og læreruddannelser formidler deres fremmedsprogsdidaktiske projekter (specialer, masterprojekter, BA-projekter). 

Fokus er på, hvordan lærere og undervisere kan bruge den fremmedsprogsdidaktiske og -pædagogiske viden, som den studerende har fundet frem til.

Til hvert projekt er der, ud over en introduktionsvideo og en længere video om selve projektet, links til selve opgaven, abstract og litteratur samt forskellige forslag til, hvordan projektets resultater kan bruges i fremmedsprogsundervisningen.

Videoerne er lavet af Elina Maslo, der bl.a. underviser på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og på Københavns Universitets Master i Fremmedsprogspædagogik.